Συστάθηκε το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών Καρδίτσας

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συστάθηκε το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών Καρδίτσας

Στις 23-10-2018, με τη σύμπνοια των μελών της Ενωτικής Πρωτοβουλίας Αστυνομικών Καρδίτσας, των εκλεγμένων μελών μας στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και του αντιπροσώπου μας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας στην Π.Ο.ΑΣ.Υ., συστάθηκε το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών Καρδίτσας (ΕΚΑ Καρδίτσας).

Στόχος και επιδίωξη της νέας αυτής συνδικαλιστικης Πρωτοβουλίας στο Νομό Καρδίτσας είναι η ΕΝΟΤΗΤΑ, η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ στους κόλπους του οργανισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και του Συνδικαλιστικου Κινήματος.

Το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών Καρδίτσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πανελλαδικής εμβέλειας Ενωτικου Κινήματος Αστυνομικών (ΕΚΑ), καλεί όλους τους συναδέλφους που υπηρετούν στο Νόμο Καρδίτσας, να στηρίξουν το Κίνημα, παρουσιαζοντας και καταγραφοντας τις απόψεις τους για όσα μας απασχολούν εντός και εκτός της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως και να ασκήσουν κριτική για όλους και για όλα, αφού μέσα από τις προτάσεις και τους προβληματισμούς μπορούν να διορθωθούν τα κακώς κείμενα.

Η νέα αυτή πρωτοβουλια των Αστυνομικών δεσμεύεται ότι, όλες οι απόψεις θα αναδεικνυονται και θα αποτελούν στοιχείο επεξεργασίας για κάθε κίνηση της, έτσι ώστε να διαμορφώνεται η θέση και το διεκδικητικό πλαίσιο της.

Η εκτελεστική Γραμματεία :

ΠΟΛΥΖΟΣ Κωνσταντίνος

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαρίλαος

ΤΣΙΓΚΑΣ Θωμάς

ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ Ιωάννης

<<Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ>>

Ενωτικο Κίνημα Αστυνομικών Καρδίτσας

ΕΚΑ Καρδίτσας