Σχολή Ευελπίδων: Έφτασαν Μαθητές της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Σχολή Ευελπίδων: Έφτασαν Μαθητές της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ

ΣΣΕ: Στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής μαθητών της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ, το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018, αφίχθηκαν στις εγκαταστάσεις της Σχολής 2 μαθητές της Ακαδημίας.

Το Σάββατο και την Κυριακή, επισκέφθηκαν μαζί με τους μαθητές των Στρατιωτικών Ιδρυμάτων της Βουλγαρίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας που συμμετέχουν στο Διεθνές Εξάμηνο, τον Αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ακρόπολης.

ΣΣΕ ΗΠΑ

ΣΣΕ ΗΠΑ

ΣΣΕ ΗΠΑ

Το επόμενο χρονικό διάστημα, οι μαθητές της USMA θα επισκεφθούν, τις εκπαιδευτικές, αθλητικές το μουσείο καθώς και λοιπές εγκαταστάσεις, και θα παρακολουθήσουν από κοινού με τους Ευέλπιδες  εκπαιδευτικές δραστηριότητες ακαδημαικού ενδιαφέροντος, κυρίως στο πλαίσιο του Διεθνές Εξαμήνου. Επιπλέον θα επισκεφθούν χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αξίας στην περιοχή της Αττικής, προκειμένου να καταστούν κοινωνοί της ιστορίας, των παραδόσεων της Σχολής και της χώρας γενικότερα. Στο πλαίσιο του ιδίου προγράμματος  2 Ευέλπιδες, θα επισκεφθούν τη Στρατιωτική Ακαδημία των ΗΠΑ από 06 έως 15 Απριλίου 2018.

Η Σχολή στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, της προβολής της Σχολής και της συνεργασίας με Στρατιωτικές Ακαδημίες του εξωτερικού, προωθεί την ανταλλαγή Ευελπίδων με σπουδαστές από προαναφερόμενες Στρατιωτικές Ακαδημίες.  Ιδιαίτερα με την USMA, σχεδιάζεται η προώθηση περαιτέρω συνεργασίας, που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ των άλλων συμμετοχή από κοινού σε στρατιωτικές και αθλητικές δραστηριότητες.

Πηγή:  armynow.net