Τακτικές μεταθέσεις Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ.: Ποιοι είναι οι «υπηρεσιακοί λόγοι;»

ΤΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τακτικές μεταθέσεις Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ.: Ποιοι είναι οι «υπηρεσιακοί λόγοι;»

Κάθε χρόνο,έτσι και φέτος,  τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου ανακοινώνονται οι τακτικές μεταθέσεις των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι μεταθέσεις  γίνονται είτε  με το σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων  (μόρια) είτε εκτός συστήματος αντικειμενικών κριτηρίων. Οι  μεταθέσεις  (χωρίς μόρια) γίνονται    για πολλούς λόγους και όλες   επικαλύπτονται με τη φράση για «υπηρεσιακούς λόγους».

Στον απόηχο των μεταθέσεων πάντα υπάρχουν οι συζητήσεις  για την αναζήτηση αυτών των  « υπηρεσιακών λόγων».

Κάτω από αυτή την αδιαφανή φράση υποκρύπτονται τα αίτια που λίγοι μαθαίνουν αλλά και δεν ανακοινώνονται σχεδόν ποτέ στον μετατιθέμενο Αξιωματικό.

Ο  κανόνας  αυτός εφαρμόστηκε  και στις φετινές μεταθέσεις. Αξιωματικοί με λαμπρή καριέρα, με ζήλο για την εργασία τους ,  με πολλές υπηρεσιακές επιτυχίες, με ταύτιση του ονόματός  τους με την Υπηρεσία τους, το παράδειγμα προς μίμηση  τόσο για τους προϊσταμένους όσο και τους υφιστάμενους τους,  βρέθηκαν στη λίστα των μετατιθεμένων.

Κανένας  δεν απαντάει στο ερώτημα « γιατί έγινε η μετάθεση αυτή;» και όλοι  πέφτουν από τα σύννεφα, αγνοώντας τα αίτια της μετάθεσης .

 

                      Διερωτώμεθα:

  • Αφού δεν υπήρχε ούτε  πρόταση μετάθεσης  από τους άμεσα προϊσταμένους του Αξιωματικού αλλά και ούτε επιθυμία του ιδίου για αλλαγή Υπηρεσίας, γιατί αποφασίστηκε η  μεταθεσή του;
  • Ποιοι είναι αυτοί που έχουν τη δύναμη να ζητούν τη μεταθεση Αξιωματικού, ή τους αφήνουμε να νομίζουν ότι την  έχουν, εκτελώντας τις προσταγές τους;
  • Ποιο είναι το δίδαγμα που δίνεται σε  κάθε   Αξιωματικό  από τις μεταθέσεις αυτές; Να συνεχίσει   να δουλεύει ; Να μη δουλεύει ; Να φοβάται ; Να μη φοβάται; Να υποκύπτει ; Να μην υποκύπτει;

Σε όλα αυτά τα ερωτήματα περιμένουμε απάντηση μέσω των αποφάσεων που θα πάρει, στη  νέα συνεδρίαση, το Ανώτερο   Συμβούλιο  Μεταθέσεων για να    εξετάσει τα αιτήματα των μετατιθέμενων Αξιωματικών για την  τροποποίηση  ή την ακύρωση της  μετάθεσής  τους.

Περιμένουμε να αρθούν οι άδικες μεταθέσεις και επιτέλους να διευκρινίζονται με θάρρος και παρρησία ποιοι είναι οι «υπηρεσιακοί λόγοι».

Κανέλλος Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Γ.Γραμματέας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Αττικής