Τα μυστικά για μεγαλύτερη σύνταξη στα 62 με παράλληλη ασφάλιση – Τι ισχύει για την αύξηση αναπλήρωσης στρατιωτικών συντάξεων

Τα μυστικά για μεγαλύτερη σύνταξη στα 62 με παράλληλη ασφάλιση – Τι ισχύει για την αύξηση αναπλήρωσης στρατιωτικών συντάξεων

Μυστικά που οδηγούν όχι μόνον σε προσαύξηση σύνταξης λόγω «διπλών» εισφορών αλλά και σε συμφερότερο όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη στα 62, αντί για μειωμένη, κρύβει ο χρόνος της παράλληλης ασφάλισης.

Το τι ισχύει και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης το αποσαφηνίζει η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας με βάση τη διάταξη του νέου νόμου 4670/2020.

Αυτή τη στιγμή είναι σε εκκρεμότητα πάνω από 30.000 αιτήσεις για σύνταξη με παράλληλη ασφάλιση που έχουν υποβληθεί από 13 Μαΐου του 2016 και είτε δεν έχουν εκδοθεί καθόλου οριστικές αποφάσεις είτε εκδόθηκε η σύνταξη από τον έναν φορέα και εκκρεμεί η προσαύξηση για τον παράλληλο χρόνο σε άλλον φορέα. Το πρώτο ζητούμενο μετά την έκδοση της εγκυκλίου είναι να αρχίσουν να υπολογίζονται και να πληρώνονται οι «παράλληλες συντάξεις».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας: 

  1. Η παράλληλη ασφάλιση αναφέρεται στα χρονικά διαστήματα που έχουν διανυθεί έως τις 31.12.2016 σε δύο ή περισσότερους ασφαλιστικούς φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ λόγω παροχής μισθωτής εργασίας ή λόγω άσκησης εκ παραλλήλου μισθωτής και αυτοτελούς ή ελεύθερου επαγγέλματος ή αγροτικής απασχόλησης, για τα οποία έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. Τα χρονικά αυτά διαστήματα θεωρούνται διακριτοί, αυτοτελείς χρόνοι κύριας ασφάλισης.
  2. Μετά τη λειτουργία του e-ΕΦΚΑ από 1.1.2017 και εφεξής δεν υφίσταται πλέον παράλληλη ασφάλιση, εφόσον υπάρχει μόνο ένας Φορέας Κύριας Ασφάλισης, αλλά μόνο παράλληλη απασχόληση. Τα διαστήματα αυτά θεωρούνται ως ένας ενιαίος χρόνος ασφάλισης για κύρια σύνταξη.
  3. Το χρονικό διάστημα παράλληλης απασχόλησης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ μετά την 1.1.2017 προσμετράται, κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου, στον ασφαλιστικό χρόνο ενός από τους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς, στον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές για τη θεμελίωση αυτοτελούς συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Το δικαίωμα αυτό ασκείται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για απονομή κύριας σύνταξης.
  4. Ο χρόνος ασφάλισης μέχρι 31.12.2016 καθώς και ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί από την 1.1.2017 και εντεύθεν, με τον οποίο θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.
  5. Για το χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2016 στον άλλο φορέα που δεν έχει ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, χορηγείται επιπλέον παροχή για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, η οποία υπολογίζεται με ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς.

 Παράδειγμα: Ιδιοκτήτης εμπορικής ...

Δείτε τη συνέχεια του άρθρου του Κώστα Κατικου στην ιστοσελίδα  eleftherostypos.gr