Τα νυχτερινά Δεκεμβρίου 2018 και το πλαφόν

ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ
Τα νυχτερινά Δεκεμβρίου 2018 και το πλαφόν

Ενημέρωση για τα νυχτερινά του Δεκεμβρίου 2018.

Το ετήσιο πλαφόν των νυχτερινών ωρών εργασίας από το 2018 υπολογίζεται από 1/1 έως 31/12 πλέον και για όσους δεν έλαβαν όλες τις νυχτερινές ώρες εργασίας τον Δεκέμβριο 2018 οφείλουμε να το επισημάνουμε.
Σύμφωνα με την υπ’αρίθμ 8000/32/233-α’ από 16-03-2018 κοινή υπουργική απόφαση, σχετικά με τα νυχτερινά των αστυνομικών, καθορίστηκε το ανώτατο ετήσιο όριο ωρών νυκτερινής απασχόλησης, των δικαιούχων, των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυκτερινής απασχόλησης που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα για τις ώρες νυχτερινής απασχόλησης αναγράφονται στο άρθρο 4 τα εξης :
Άρθρο 4
1. Το ανώτατο μηνιαίο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης για το Αστυνομικό προσωπικό, τους Συνοριακούς Φύλακες και Ειδικούς Φρουρούς καθορίζεται ως εξής:
α. Στις δεκαέξι (16) ώρες για το ένστολο προσωπικό, το οποίο στα κύρια καθήκοντα του εκτελεί υπηρεσία της περίπτωσης (α) της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 394/ 2001 (Α’/274), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και υπό την προϋπόθεση ότι θα εκτελέσει εξωτερική ή μάχιμη υπηρεσία και
β. Στις σαράντα οκτώ (48) ώρες για το ένστολο προσωπικό στις λοιπές περιπτώσεις.
2. Επιπλέον, για το προσωπικό της περίπτωσης β της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζεται ως ετήσιο ανώτατο όριο νυκτερινής απασχόλησης οι τετρακόσιες ογδόντα οκτώ (488) ώρες ανά δικαιούχο.

Θεόφιλος ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της Π.Ο.ΑΣ.Υ

Μέλος Ε.Κ.Α


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Ενημέρωση του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α για τις κρατήσεις στους νέους Υπαρχιφύλακες