Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. - Τοποθετήσεις για τις παροχές του κλάδου υγείας και την είσοδο νέων ασφαλισμένων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. - Τοποθετήσεις για τις παροχές του κλάδου υγείας και την είσοδο νέων ασφαλισμένων

 Διευθυντής Ασφάλισης Παροχών Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Πύραρχος κ. Ευάγγελος ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑΣ

 

 Γραμματέας Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Αστυνόμος Α' κ. Δημήτριος ΣΜΕΡΑΪΔΟΣ

 

 Ενημέρωση σχετικά για τις παροχές και την υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων