Τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών επισκέφθηκαν σήμερα σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Άμυνας

Τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών επισκέφθηκαν σήμερα σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Άμυνας

Τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας επισκέφθηκαν σήμερα (7 Δεκεμβρίου 2017), (71) σπουδαστές – στελέχη της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) συνοδευμένοι από τον Υποδιοικητή και Αξιωματικούς - Εκπαιδευτές της Σχολής.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, στους σπουδαστές απηύθυνε χαιρετισμό, η Διευθυντής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, Υποστράτηγος (ε.κ.) Δρ. Πηνελόπη Μηνιάτη, η οποία - μεταξύ άλλων - παρουσίασε τους μελλοντικούς στόχους της Διεύθυνσης.

Ακολούθως, εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ανέλαβαν την παρουσίαση θεμάτων σχετικά με τις αρμοδιότητες και το έργο της Υπηρεσίας, ενώ στη συνέχεια οι σπουδαστές και τα στελέχη της Σχολής είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα Τμήματα και τα εκσυγχρονισμένα Εργαστήρια της Διεύθυνσης.

Κατά την ενημέρωση των σπουδαστών, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις εξελίξεις του τομέα της σύγχρονης επιστημονικής διερεύνησης των εγκληματικών υποθέσεων και στις εξειδικευμένες δυνατότητες της εγκληματολογικής επιστήμης ως υποβοήθηση του έργου του δικαστή.