Τι αλλάζει στους εξοπλισμούς για να μην έχουμε άλλες περιπτώσεις όπως τα C 27

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 3978/2011
Τι αλλάζει στους εξοπλισμούς για να μην έχουμε άλλες περιπτώσεις όπως τα C 27

Το αυτονόητο που δυστυχώς στην Ελλάδα έγινε ζητούμενο θα ρυθμίσει νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ. Το οποίο θα προβλέπει πως ότι οπλικό σύστημα κι αν αγοράζουμε στο μελλον θα είναι υποχρεωτική η σύμβαση τεχνικής του υποστήριξης. Δυστυχώς σχεδόν όλες οι αγορές που έγιναν την περίοδο των κυβερνήσεων Σημίτη ,δεν συνοδεύονταν από τις αυτονόητες για κάθε σοβαρό κράτος συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης! Αποτέλεσμα να είμαστε κυριολεκτικά “γυμνοί” , με πολλά οπλικά συστήματα να “υποφέρουν” από έλλειψη ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης και τις εταιρείες να επωφελούνται .

Τελευταίο παράδειγμα τα C 27 όπου η Ελλάδα δέχτηκε να μην παραλάβει τα τέσσερα αερροσκάφη -τα μοναδικά με εναέριο ανεφοδιασμό- για να μπορέσουμε να πετάξουμε τα υπόλοιπα οκτώ! Αυτή τη στιγμή πετάει σίγουρα ένα και οι Ιταλοί της Alenia δεν έχασαν την ευκαιρία να εκμεταλλευθούν την αδυναμία μας. Ποιος θα ασχοληθεί μ΄ αυτή τη συμφωνία;

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επέρχονται τροποποιήσεις στο νόμο 3978/2011 ως εξής:

-Στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης σύμβασης προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να συνάψει ταυτόχρονα με τη σύμβαση αυτή και σύμβαση «εν συνεχεία υποστήριξης» (follow on support-FOS) του προς προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού με τον ίδιο ή άλλο οικονομικό φορέα. Η «εν συνεχεία υποστήριξη» αφορά σε συντήρηση, ανταλλακτικά, εκπαίδευση, πυρομαχικά, εκσυγχρονισμό, παράταση διάρκειας ζωής και αναβάθμιση του προς προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού. 

-Καθορίζεται η ανάθεση αρμοδιοτήτων στα Γενικά Επιτελεία των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων για τη διενέργεια διαδικασιών που απαιτούνται σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας και υπηρεσιών στον τομέα της Άμυνας, οι οποίες λόγω χρηματικού ύψους δεν εμπίπτουν στην οδηγία 2009/81 της ΕΚ, που σήμερα ανέρχεται στο ποσόν των 414.000 ευρώ.

Με την πρώτη τροποποίηση επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα στην υποστήριξη των στρατιωτικών εξοπλισμών και εξασφαλίζεται η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των οπλικών συστημάτων που θα προμηθευτούν οι Ένοπλες Δυνάμεις από εδώ και πέρα.

Με τη δεύτερη τροποποίηση αντιμετωπίζονται άμεσα τα προβλήματα συντήρησης και υποστήριξης των μέσων και συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, με αποτέλεσμα την αύξηση της διαθεσιμότητας τους και την πληρέστερη επιχειρησιακή τους εκμετάλλευση.

ΠΗΓΗ: onalert.gr