Τι απάντησε η Διεύθυνση Χρηματικού για τις κρατήσεις υπέρ του πρώην Τ.Π.Δ.Υ.

Τι απάντησε η Διεύθυνση Χρηματικού για τις κρατήσεις υπέρ του πρώην Τ.Π.Δ.Υ.

Δείτε το έγγραφο που εστάλη από την Ένωση Αστυνομικών Αθήνας, μέσω της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και αφορά τις κρατήσεις υπέρ του ΕΤΕΑΕΠ (πρώην Τ.Π.Δ.Υ.)

Εν συνεχεία δείτε την απάντηση που δόθηκε από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού:

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.