Τι είπε ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για το δικαστικό αγώνα για το μισθολόγιο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Τι είπε ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για το δικαστικό αγώνα για το μισθολόγιο

Στη συνεδρίαση του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου της ενεστώσας διοίκησης της Ομοσπονδίας που έλαβε χώρα την 21 Σεπτεμβρίου 2017, ο Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Χάρης ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο ζήτημα του δικαστικού αγώνα για το μισθολόγιο.

Όπως εξήγησε η προσφυγή κατά του τελευταίου μισθολογίου που θεσμοθετήθηκε για τους ενστόλους, καθώς και για τον διαχωρισμό των ειδικών μισθολογίων, δεν μπορεί να κατατεθεί ως ατομική προσφυγή διότι επισήμως έως και σήμερα, δεν μισθοδοτούνται με το νέο μισθολόγιο.