Τι ισχύει για όλων των ειδών τις άδειες στην προεκλογική περίοδο των Εθνικών Εκλογών; Ανάλυση από τον Θεόφιλο Παπαδάκη

Τι ισχύει για όλων των ειδών τις άδειες στην προεκλογική περίοδο των Εθνικών Εκλογών; Ανάλυση από τον Θεόφιλο Παπαδάκη

Είναι γνωστό ότι, δυστυχώς, επικρατεί και σε πανελλήνιο επίπεδο, μία γενικότερη αναστάτωση σε συναδέλφους όλων των Υπηρεσιών, λόγω της ανάκλησης των αδειών και της αναγκαστικής αρνητικής μεταβολής του οικογενειακού, προσωπικού και ιδιωτικού προγραμματισμού των (ανθρώπων) Αστυνομικών που και πάλι η Πολιτεία αντιμετωπίζει ως μηχανές και ρομπότ.

Ο νομοθέτης με τη διάταξη του άρθρου 12 του π.δ. 27/1986, το έτος 1986 που εκδόθηκε, εννοεί ότι ανακαλούνται αποκλειστικά μόνο οι κανονικές και βραχείες άδειες σε προεκλογική περίοδο εθνικών εκλογών, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν τότε, σε προεκλογική περίοδο για την εκλογή νέας Βουλής και νέας Κυβέρνησης και βέβαια, σε πολύ μικρότερο βαθμό όμως, ισχύουν και τώρα.

Οι ειδικές όμως άδειες που θεσμοθετήθηκαν μεταγενέστερα μς διάφορα νομοθετήματα (είτε Νόμους είτε τροποποιήσεις του Προεδρικού Διατάγματος), σύμφωνα με Ευρωπαϊκές οδηγίες και βάσει βέβαια και του Κώδικα Δημοσίων υπαλλήλων (ν. 3528/2007), καθώς και οπως ορίζουν και οι Συνταγματικές Αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας, όπως δηλαδή α) η γονική αδεια (παρακολουθησης σχολικής επίδοσης τέκνου), β) η φοιτητική αδεια, γ) η άδεια γάμου, δ) αδεια γέννησης τέκνου και ε) άδεια θανάτου συγγενών, χορηγούνται κανονικά λόγω κιολας και της μικρής σχετικά διαρκείας τους, αλλά περισσότερο εξαιτίας της σοβαρότητας του λόγου που αιτείται ο ανθρώπος – υπαλλήλος – Αστυνομικός.
Όπως βέβαια δηλαδή δεν γεννάται ζήτημα με την άδεια ανατροφής τέκνου, έτσι και οι ειδικές άδειες αυτές χορηγούνται και τωρα κανονικά.

Επίσης, σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση υπ. αριθ’ ΓΔΟΕΣ/1/2/243-β’ από 2017 (ΦΕΚ Β’ – 3470/4-10-2017) για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα, να γνωρίζετε, η έγκριση αδειών σε προεκλογική περίοδο γίνεται από τους εξής:

– Από τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για όλες ανεξαιρέτως τις Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες του Σώματος.
– Από τους Γενικούς Περιφερειακούς Αστυνομικούς Διευθυντές για όλο το προσωπικό Υπηρεσιών τους, των υφιστάμενων δηλαδή Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών της χώρας μας.
– Από τους Γενικούς Αστυνομικούς Διευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης για προσωπικό δικαιοδοσίας τους.

Ακόμα καλο θα ήταν οι συνάδελφοι που αιτούνται άδειες (κανονικές και βραχείες) στην παρούσα προεκλογική περίοδο των εθνικών εκλογών να αναγράφουν στην αίτησή τους όλα εκείνα τα πραγματικά και αντικειμενικά στοιχεία (συγκεκριμένοι λόγοι οπως ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν τα φ/α από εισιτήρια ή ξενοδοχεία που έχουν πληρωθεί, διάφοροι λόγοι οικογενειακοί, όπως χορήγηση άδειας και σε ιδιώτη σύζυγο που δεν μπορεί να μεταβληθεί, ανάγκες των τέκνων, εξεύρεση καταλύματος που δεν αλλάζει η ημερομηνία κλπ), Έτσι, ώστε βάσει και της Συνταγματικής Αρχής της χρηστής διοίκησης και της πραγματικής ανθρώπινης ανάγκης θα πρέπει η Διοίκηση σε όλες τις Υπηρεσίες να τις κάνει δεκτές.

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΟΑΣΥ
Μέλος ΕΚΑ