Τι μισθούς παίρνουν οι παπάδες

Τι μισθούς παίρνουν οι παπάδες

Στην εκκλησία πρόκειται να περάσει η μισθοδοσία των ιερέων που όμως θα συνεχίσει να καταβάλετε υπό την μορφή επιδότησης, όταν μπουν και οι σχετικές υπογραφές.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας Πολιτείας-Εκκλησίας, οι κληρικοί δεν θα νοούνται στο εξής ως δημόσιοι υπάλληλοι και ως εκ τούτου διαγράφονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, ωστόσο θα πληρώνονται με επιδότηση του Κράτους προς την Εκκλησία, γεγονός που αρχικά προκάλεσε θυμηδία. Το ετήσιο κόστος της μισθοδοσίας κληρικών και λαϊκών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος ανέρχεται στα 200 εκατ. Ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η επιδότηση αυτή δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και τον φορολογούμενο πολίτη, καθώς φιλοδοξεί, ότι τα χρήματα αυτά θα προέρχονται από το Ταμείο Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας, το οποίο θα διαχειρίζονται από κοινού Εκκλησία και Κράτος, με τα έσοδα να κατανέμονται 50-50. Ερωτηθείς σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δήλωσε χαρακτηριστικά, ότι «στο ζήτημα της επιδότησης η ελληνική κυβέρνηση φιλοδοξεί, ως το 2030 τα έσοδα από το ταμείο αξιοποίησης εκκλησιαστικής περιουσίας να είναι τέτοια, που να αρκούν, ώστε να καλύπτουν το ποσοστό επιδότησης, που θα δίνεται κάθε χρόνο στην εκκλησία».

Το ερώτημα που τίθεται τις τελευταίες ώρες έχει να κάνει με το ύψος των μισθών των αρχιερέων και των ιερέων.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Αστυνομικός παρασύρθηκε από ΙΧ – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο


Σε μεγάλο βαθμό αυτό παίρνει απάντηση μέσω του Ν. 4472/17 (ΦΕΚ 74/19.05.2017 τεύχος Α’) και συγκεκριμένα του άρθρου 145. Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ.

Σύμφωνα με αυτό οι κάθε είδους μηνιαίες αποδοχές των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδας καθορίζονται ως εξής και αναφέρονται σε ποσά χωρίς τις κρατήσεις. Είναι δηλαδή μικτά:

Α. Βασικός μισθός:

 • Αρχιεπίσκοπος δύο χιλιάδες εξακόσια (2.600) ευρώ.
 • Μητροπολίτης και Τιτουλάριος Μητροπολίτης δύο χιλιάδες διακόσια δέκα (2.210) ευρώ.
 • Τιτουλάριος Επίσκοπος και Βοηθός Επίσκοπος χίλια οκτακόσια είκοσι (1.820) ευρώ.

Β. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών:

 • Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.
 • Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε (45) ευρώ. Το επίδομα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης. Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το λειτούργημα των υπαγομένων στο παρόν κεφάλαιο. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο και η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους.

Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

Γ. Αποζημίωση εξόδων παράστασης:

 • Αρχιεπίσκοπος, εκατό (100) ευρώ.
 • Εν ενεργεία Μητροπολίτης, πενήντα (50) ευρώ.

Πέρα από τις ανωτέρω αποδοχές δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: BINTEO: 14 φορές του ζήτησαν οι αστυνομικοί να τους δείξει την ταυτότητα του - Δείτε τι ακολουθησε


Οι απλοί κληρικοί, παίρνουν από:

 • 678 ευρώ ο πρωτοδιοριζόμενος ιερέας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
 • 1.032 ευρώ με 10 χρόνια προϋπηρεσία
 • 1.410 ευρώ με 30 χρόνια προϋπηρεσία
 • 644 ευρώ ο πρωτοδιοριζόμενος κληρικός απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
 • 1.099 ευρώ με 30 έτη προϋπηρεσίας

Σε αυτά τα ποσά θα πρέπει κανείς να συνυπολογίσει σε αρκετές περιπτώσεις και τα...τυχερά από τα διάφορα μυστήρια που τελούν οι κληρικοί, όπως γάμοι και βαπτίσεις, που σε πολλές αν όχι όλες τις φορές είναι και αφορολόγητα και πλέον λόγω κρίσης έχουν μειωθεί σε 100 ευρώ για παράδειγμα για μια βάπτιση.

Πηγή: news.gr