Τι πρέπει να κάνετε για να σας επιστραφούν οι κρατήσεις του ΤΠΔΥ;

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΑΣ
Τι πρέπει να κάνετε για να σας επιστραφούν οι κρατήσεις του ΤΠΔΥ;

Σύμφωνα με ενημέρωση από το πρώην Τ.Π.Δ.Υ. , οι συναδέλφοι οι οποίοι έχουν διαγραφεί από το εν λόγω ταμείο, προκειμένου να τους επιστραφεί το ποσό των 5 ετών το οποίο δικαιούνται βάση νόμου , πρέπει να στείλουν ταχυδρομικώς αίτηση με τα πλήρη στοιχειά ταυτότητας τους (Α.Γ.Μ., Βαθμός, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο,ημ/νία γεν. ) μαζί με την διεύθυνση κατοικίας τους και τηλέφωνο , στην οποία αίτηση να αναγράφουν : "Παρακαλώ όπως μου επιστραφούν οι ασφαλιστικές μου εισφορές μέχρι την ημερομηνία διαγραφής μου από την ασφάλιση μου στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π" , όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο αίτησης.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθούν ως συνημμένα το απόκομμα μισθοδοσίας στο οποίο φαίνεται η λήξη κράτησης του ταμείου καθώς και φωτοτυπία της  πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης όπου φαίνεται το iban του λογαριασμού. 
Τα ανωτέρω έγγραφα τα στέλνουν ταχυδρομικώς στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  - ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - Α' Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ , οδός Σταδίου 31 Αθήνα , ΤΚ 15559. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες όποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει με το 2103270500.


ΚΙΛΤΙΔΗΣ Λάζαρος
Αντιπρόσωπος Ε.Α.Υ.Θ. στη Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μέλος Ε.Μ.Α.Σ.