Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπ. Μεταφορών για τις μετακινήσεις με τα μέσα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπ. Μεταφορών για τις μετακινήσεις με τα μέσα
Στο άρθρο 86 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μεταφορών με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις», προβλέπεται εξουσιοδοτική διάταξη για έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την παροχή απαλλαγής ή έκπτωσης στο κόμιστρο των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Άρθρο 86

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου, με βάση την ιδιότητα των δικαιούχων των παρακάτω προβλεπόμενων απαλλαγών ή εκπτώσεων, Υπουργού επιτρέπεται, με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια ή με κριτήρια τις υπηρεσιακές ανάγκες μετακίνησης προσωπικού πάσης φύσεως του δημοσίου ή τον αριθμό των δικαιούχων, να καθορίζονται απαλλαγές, ή εκπτώσεις στο κόμιστρο των μέσων μαζικής μεταφοράς. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την παροχή της απαλλαγής ή της έκπτωσης και τη ρύθμιση όλων των συναφών ζητημάτων. Οι αποφάσεις παροχής έκπτωσης επέχουν θέση σύμβασης μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του αρμόδιου κατά περίπτωση φορέα των μέσων μαζικής μεταφοράς»