Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις προαγωγής Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων- Έναρξη μαθημάτων 27 Ιουνίου

Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις προαγωγής Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων- Έναρξη μαθημάτων 27 Ιουνίου
ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις προαγωγής Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων- Έναρξη μαθημάτων 27 Ιουνίου

Το Κέντρο Νομικής Κατάρτισης NOMOPOLIS διοργανώνει νέο τμήμα τρίμηνης εντατικής προετοιμασίας για τις εξετάσεις προαγωγής αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του Αρχιφύλακα Γενικών Καθηκόντων και οι οποίες θα διεξαχθούν το Νοέμβριο του 2017 (αναλυτικά η προκήρυξη ΕΔΩ).

Έναρξη ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017. 

Πρόγραμμα Διδασκαλίας:

Τρίτη: 15.00-17.00

Πέμπτη: 15.00-17.00

Διδάσκουσα: Ειρήνη Μακρυκώστα, δικηγόρος, LL.M (Penal Law), LL.M (Criminology)

 

Υπενθυμίζουμε, ότι τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι, είναι τα εξής:

(i) Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος).
(ii) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο [θεωρία – πρακτική άσκηση].
(iii) Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο [θεωρία – πρακτική άσκηση].
(iv) Αστυνομικό Δίκαιο (Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής
Αστυνομίας).

Στο πλαίσιο των μαθημάτων γίνεται εντατική επανάληψη της εξεταστέας ύλης και επεξήγηση κρίσιμων εννοιών μέσω πρακτικών εφαρμογών στα μαθήματα του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου και του Δικονομικού Ποινικού Δικαίου, λαμβανομένων υπόψη των θεμάτων στα οποία δίδεται έμφαση και κατά την εξέταση του κάθε μαθήματος. Επίσης, διανέμεται και επιβοηθητικό υλικό.

Τέλος, κατεύθυνση δίδεται στους υποψηφίους και ως προς τα μαθήματα της Έκθεσης και του Αστυνομικού Δικαίου, μέσω πρακτικής εξάσκησης και διενέργειας σχετικών τεστ ανά τακτά διαστήματα.

Εκτός ωρών παραδόσεων διεξάγονται:

  1. Επίλυση απαιτητικών συνδυαστικών πρακτικών θεμάτων και των θεμάτων παλαιοτέρων εξετάσεων
  2. Προσομοίωση εξέτασης σε τακτά χρονικά διαστήματα και διεξοδική συζήτηση των απαντήσεων.