Τοποθετήσεις νεοεξερχομένων αστυφυλάκων και υπαστυνόμων - Αξιοκρατία ως αρχή και δικαίωμα

ΧΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τοποθετήσεις νεοεξερχομένων αστυφυλάκων και υπαστυνόμων - Αξιοκρατία ως αρχή και δικαίωμα

Με αφορμή την τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 100/2003 ‘‘Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού’’ (Α’ 94)» , οι κύριες αλλαγές αφορούν τις υπηρεσίες τοποθέτησης  των νεοξερχομένων αστυφυλάκων και υπαστυνόμων όχι μόνο σε αστυνομικά τμήματα όπως ίσχυε αλλά και σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης και Μεταγωγών Δικαστηρίων.

Οι ελλείψεις προσωπικού  στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες είναι γεγονός, κάτι που σαν Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α έχουμε επισημάνει επανειλημμένα, με την ανάγκη ενίσχυσής τους να κρίνεται επιτακτική. 

Συνεχίζοντας, οι αλλαγές αυτές στο Π.Δ στο παρά πέντε των τοποθετήσεων των νέων  υπαστυνόμων  κρίνονται  καθ’ όλα αποδεκτές με μελανό σημείο τις τροποποιήσεις στις παραγράφους  5 και 6 των άρθρων 8 και 7 αντίστοιχα του παρόντος όπως τροποποιήθηκαν  και ισχύουν, οι οποίες προβληματίζουν καθώς ενέχουν ζητήματα αδιαφάνειας και αναξιοκρατίας στην επιλογή των συναδέλφων που θα επιλεχθούν να στελεχώσουν τις τρεις  προαναφερόμενες υπηρεσίες.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται θα γίνει ονομαστική επιλογή των συναδέλφων με βάση υπηρεσιακά κριτήρια από τετραμελή επιτροπή και θα τοποθετηθούν κατ’ εξαίρεση.

Με λίγα λόγια αποδυναμώνεται αισθητά η ισχύς της σειράς  εξόδου των νεοξερχομένων και η οποία οδηγούσε με ακρίβεια σε υπηρεσία αντίστοιχη της σειράς τους σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησης.

Επομένως,  με τις  ανωτέρω τροποποιήσεις, εξαιρουμένων των αρίστων (5%) για τους νέους υπαστυνόμους και των πέντε (5) πρώτων για τους νέους αστυφύλακες, τόσο ο πρώτος όσο και ο τελευταίος της σειράς μπορεί να επιλεχτεί από την τετραμελή επιτροπή για τη στελέχωση των ως άνω τριών Υπηρεσιών χωρίς να είναι δική του επιλογή, αλλά με βάση υπηρεσιακά κριτήρια.

Εγείρονται τα ερωτήματα:

- Ποια αυτά τα υπηρεσιακά κριτήρια που καταστρατηγούν την αξιοκρατική τοποθέτηση;

- Γιατί να μη δίνεται η επιλογή στους νεοξερχόμενους να επιλέξουν υπηρεσία και να τοποθετηθούν ανάλογα με τον μόχθο που κατέβαλαν και τη σειρά εξόδου που πέτυχαν  ;

- Προς τι η αλλαγή αυτή στο παρά πέντε των τοποθετήσεων;

Προφανώς ο προβληματισμός είναι έκδηλος στις τάξεις των νεοξερχομένων συναδέλφων μας και γι αυτό και εμείς ως συνδικαλιστικό κίνημα οφείλουμε να επισημάνουμε και να καταγγείλουμε  τις συγκεκριμένες διατάξεις που εγείρουν ζητήματα αναξιοκρατίας στη στελέχωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών.

ΧΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΟΣ Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΟΑΣΥ