Το διαγνωστικό κέντρο Genelabs έχει επιλέξει να παρέχει το rapid test της εταιρείας Roche

Το διαγνωστικό κέντρο Genelabs έχει επιλέξει να παρέχει το rapid test της εταιρείας Roche

Ένα από τα εύλογα ερωτήματα πολλών είναι για το πως διαφοροποιούνται ποιοτικά, τεχνολογικά αλλά και επιστημονικά τα διαφορετικά είδη rapid test που αυτή την στιγμή αποτελούν το πιο διάσημο προιόν στο πεδίο της ιατρικής βιοτεχνολογίας.

Το διαγνωστικό κέντρο Genelabs έχοντας ως βασικό στοιχείο της στρατηγικής του στόχευσης την παροχή ιατρικά άρτιών και επιστημονικά αξιόπιστων λύσεων προς τους ανθρώπους που το επελέγουν για το σημαντικό αγαθό, την υγεία, έχει προβεί στην στρατηγική επιλογή τεστ που προέρχονται από αξιοπίστους και καταξιωμένους επιστημονικούς οίκους που έχουν εδώ και δεκαετίες αποδείξει την αξιοσύνη τους και την επιστημονική τους επάρκεια, οπουδήποτε το επιστημονικό καθήκον τους έχει  καλέσει.

Σε αυτό το πλαίσιο  το διαγνωστικό κέντρο Genelabs έχει επιλέξει να παρέχει το  rapid test της εταιρείας Roche, που αποτελεί και το μοναδικό πιστοποιημένο για χρήση έκτακτης ανάγκης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ( Π.Ο.Υ)