Το μυστικό της επιτυχίας των ΕΔ κρύβεται στους χαμηλόβαθμους!

ΕΡΕΥΝΑ
Το μυστικό της επιτυχίας των ΕΔ κρύβεται στους χαμηλόβαθμους!

Μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή έρευνα πάνω στο μοντέλο που ακολουθούν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Φινλανδίας, φιλοξενείται στο περιοδικό Foreign Affairs.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου τον Μάιο το 95% των Φινλανδών εμπιστεύονται τον στρατό τους, ποσοστό υψηλότερο από οπουδήποτε αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (Στην Γερμανία, το 66% εμπιστεύονται τον στρατό˙ σε ολόκληρη την ΕΕ, ο μέσος όρος είναι 75%).

Οι Φινλανδοί μπορεί να θεωρούν ως πατριωτικό καθήκον την στρατολόγηση, αλλά οι στρατοί δεν μπορούν να υπολογίζουν στην αγάπη των πολιτών προς την χώρα για να συμπληρώσουν τις τάξεις τους.Η ελκυστικότητα του στρατού της Φινλανδίας εκτείνεται πέρα από τον πατριωτισμό και εξαρτάται εν μέρει από την προθυμία του να ακούει τους στρατιώτες του. 

Το 2002, οι FDF εισήγαγαν ένα σύστημα που παρακολουθεί και αξιολογεί τις εμπειρίες στρατιωτών και αξιωματικών. «Έχει αλλάξει το πώς αντιμετωπίζουμε τους στρατιώτες μας και πώς οι στρατιώτες βλέπουν τις FDF», δήλωσε ο ταξίαρχος Jukka Sonninen, επικεφαλής της εκπαίδευσης στις FDF.

Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, το οποίο οι FDF ονομάζουν «Μετασχηματιστική Ηγεσία» (Transformational Leadership), ο στρατός της Φινλανδίας εκτελεί τακτικά δημοσκοπήσεις στρατιωτών καθ’ όλη την διάρκεια της υπηρεσίας τους σε θέματα όπως οι διευθετήσεις για τον ύπνο, η ηγεσία των ανωτέρων, η διαχείριση άγχους, η συνοχή των μονάδων και οι επικοινωνίες από τα κεντρικά γραφεία. Οι FDF διεξάγουν την έρευνα σε όλα τα επίπεδα: Ομάδα, λόχο, τάγμα και ταξιαρχία.

Η μονάδα του Sonninen παρακολουθεί και αξιολογεί τα αποτελέσματα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις αλλαγές στις βαθμολογίες. «Το θέμα δεν είναι να διεξάγουμε έρευνες και να βαθμολογούμε καλά και να πούμε, "Αυτό είναι σπουδαίο˙ μας αγαπούν", μου είπε ο Sonninen».

«Το θέμα είναι ότι αναλύουμε τα αποτελέσματα και στην συνέχεια ψάχνουμε για την ρίζα της αιτίας: Ήταν ένα συγκεκριμένο γεγονός που προκάλεσε μια συγκεκριμένη βαθμολόγηση; Ένα συγκεκριμένο άτομο; Ορισμένες διαδικασίες όπως η υγειονομική περίθαλψη; Όταν οι άνθρωποι καταλάβουν ότι η διαδικασία λειτουργεί, αυτό αλλάζει δραματικά την στάση τους».

Οι Φινλανδοί στρατιώτες, με άλλα λόγια, γνωρίζουν ότι δεν χρειάζεται να καλέσουν ένα ειδικό τηλέφωνο (hot line) ή να επικοινωνήσουν με έναν ανώτερο για να μιλήσουν για τα προβλήματά τους. Το προσωπικό του Sonninen θα πηγαίνει τακτικά σε αυτούς και θα παρακολουθεί τα αποτελέσματα.

Αυτό το φθινόπωρο, οι στρατιώτες έδωσαν στην συνοχή των μονάδων τους ένα μέσο σκορ 4,2 στα 5, και έδωσαν στους αξιωματικούς που ήταν υπεύθυνοι για την εκπαίδευσή τους την ίδια βαθμολογία.

Αυτές οι βαθμολογίες και όλες οι άλλες έχουν βελτιωθεί τα τελευταία 15 χρόνια.

Σε μια έρευνα στρατευμένων που διεξήχθη επίσης αυτό το φθινόπωρο, το 66% βαθμολόγησαν την στρατιωτική τους υπηρεσία με θετικό τρόπο το 2002, λιγότερο από το ήμισυ έκανε το ίδιο.

Οι ικανότητες ηγεσίας των αξιωματικών των FDF βελτιώθηκαν γρήγορα χάρη στο σχέδιο.

Παρόλο που οι Φινλανδοί αξιωματικοί δεν αντιμετώπιζαν ποτέ βίαια τους στρατιώτες τους, βασίζονταν κυρίως στην εξουσία τους για να κάνουν τα πράγματα να συμβαίνουν.

Τώρα, ο Sonninen μου είπε ότι η επιτυχία βασίζεται σε έναν αμοιβαίο δεσμό εμπιστοσύνης μεταξύ διοικητών και υφισταμένων.

Η ευημερία των Φινλανδών στρατιωτών  ...

Δείτε τη συνέχεια του άρθρου στην ιστοσελίδα  www.armyvoice.gr