Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Ροδόπης

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Ροδόπης

Σας γνωρίζουμε ότι, ύστερα από την παραίτηση της ΚΑΛΟΓΡΙΑ Σταματίας από το αξίωμα της Γενικής Γραμματέας και από μέλος του Δ.Σ. της Ένωσής μας, που έλαβε χώρα στη συνεδρίαση του Δ.Σ. την 30-10-2020, αυτή αντικαταστάθηκε σύμφωνα με το καταστατικό από τον ΧΑΡΙΤΙΔΗ Νικόλαο στη συνεδρίαση του Δ.Σ. την 30-11-2020. Κατά την διαδικασία ανάδειξης νέου Γενικού Γραμματέα (αξίωμα που προβλέπεται από το καταστατικό μας και είναι απαραίτητο για την νόμιμη λειτουργία της Ένωσης), δεν υπήρξε καμία υποψηφιότητα.

- Κατόπιν της αδυναμίας αναπλήρωσης της χηρευούσης θέσης του Γενικού Γραμματέα, ο ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Παναγιώτης υπέβαλε στο Δ.Σ. την παραίτησή του από το αξίωμα του Προέδρου και από μέλος του Δ.Σ. της Ένωσής μας, καθώς επίσης και ο ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ Βασίλειος υπέβαλε στο Δ.Σ. την παραίτησή του από το αξίωμα του Ταμία του Δ.Σ. της Ένωσής μας.

- Εξαιτίας των παραπάνω εξελίξεων και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού μας, έληξε η συνεδρίαση και προσδιορίσθηκε έκτακτη συνεδρίαση για την επόμενη ημέρα 01-12-2020 προκειμένου για την πλήρωση της κενής θέσης του Δ.Σ. και την ανάδειξη νέου Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία. Στην συνεδρίαση αυτή ο ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Παναγιώτης αντικαταστάθηκε σύμφωνα με το καταστατικό από τον ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιο και το σώμα του Δ.Σ. προέβη στην προβλεπόμενη βάσει του καταστατικού μας διαδικασία αρχαιρεσιών από την οποία προέκυψε η νέα σύνθεση, που  έχει ως εξής:

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ

Ευστάθιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

Γεώργιος

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΑΡΑΣ

Γεώργιος

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΜΑΝΙΔΗΣ

Νικόλαος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Γεώργιος

ΤΑΜΙΑΣ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Παναγιώτης

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΙΤΖΙΩΝΗΣ

Αντώνιος

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ

ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ

Νικόλαος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ

Βασίλειος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

 

                                                    ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ Ευστάθιος

6978161047

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Νικόλαος

6945021214