Το ΠΟΛΙΣ διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία

Το ΠΟΛΙΣ διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία

https://scontent.fath6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p480x480/150846633_1124778551282132_6842238731425201734_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=3&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=gJ443QlE88AAX9F7vLr&_nc_ht=scontent.fath6-1.fna&tp=6&oh=60c295a92288a1d89922d8d36d6933b3&oe=605D61BC