Το ΣτΕ θα κρίνει τη νέα υπουργική απόφαση για τις δηλώσεις «πόθεν έσχες»

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚΡΙΝΕ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Το ΣτΕ θα κρίνει τη νέα υπουργική απόφαση για τις δηλώσεις «πόθεν έσχες»

Η νομιμότητα της νέας υπουργικής απόφασης για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις πόθεν έσχες (περιουσιακής κατάστασης) θα συζητηθεί αύριο, Παρασκευή, σε εμβόλιμη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, με αφορμή τις αιτήσεις ακυρώσεως που έχουν καταθέσει έξι δικαστικές Ενώσεις.


Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ΄  αριθμ. 2649/2017 απόφασή της, έκρινε αντισυνταγματική και ανυπόστατη την υπουργική απόφαση που καθόριζε το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.  
Οι σύμβουλοι Επικρατείας με την εν λόγω απόφασή τους ακύρωσαν στο σύνολό της την υπ΄  αριθμ.  1846οικ./13.10.2016 κοινή απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών για τον «τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών». Παράλληλα, κρίθηκαν πολλές διατάξεις της εν λόγω υπουργικής απόφασης αντισυνταγματικές, ως προς τα υποχρεωτικά  περιουσιακά δεδομένα που πρέπει να περιλαμβάνονται στις δηλώσεις πόθεν έσχες.

Συγκεκριμένα, κρίθηκε από τους δικαστές ότι η επίμαχη από 13.10.2016 υπουργική απόφαση δεν απέκτησε νόμιμη υπόσταση λόγω μη συνδημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των παραμετρικών τιμών και των οδηγιών συμπλήρωσης  των σχετικών πεδίων   που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή «πόθεν έσχες», με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος νομιμότητας των ουσιωδών αυτών στοιχείων.

Η εν λόγω απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ δημοσιεύτηκε λίγα 24ώρα  πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών δηλώσεων πόθεν έσχες. 

Αμέσως μετά, πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ,  δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νέα υπουργική απόφαση (η υπ΄ αριθμ. 1069/19.10.2017) για την υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες και μαζί δημοσιεύθηκαν τα παρελκόμενα έντυπα κ.λπ. (παραμετρικές τιμές).

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όλοι οι υπόχρεοι σε υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες (κρατικοί και δικαστικοί  λειτουργοί,   δημοσιογράφοι, νομάρχες, κ.λπ.)   μέσα σε 48 ώρες να καταθέσουν  τις δηλώσεις τους.

Την επόμενη ημέρα (20.11.2017) 6 δικαστικές Ενώσεις κατέθεσαν στο ΣτΕ  αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής για να «παγώσει» προσωρινά η επίμαχη νέα υπουργική απόφαση, όπως επίσης κατέθεσα αίτηση αναστολής και κυρία προσφυγή (αίτηση ακύρωσης).

Πράγματι, ο πρόεδρος του ΣτΕ Νικόλαος Σακελλαρίου με προσωρινή διαταγή του  «πάγωσε» την νέα υπουργική απόφαση μόνο για τους δικαστές, εισαγγελείς και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέχρι να εκδοθεί νέα οριστική απόφαση από την Ολομέλεια του ΣτΕ  και παράλληλα προσδιόρισε την συζήτηση της υπόθεσης για μεθαύριο, σε εμβόλιμη συνεδρίαση, με εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Διομήδη  Κυριλλόπουλο.

Οι έξι δικαστικές Ενώσεις ζητούν να ακυρωθεί η από 19.10.2017 υπουργική απόφαση, καθώς τίθεται θέμα παραβίασης του δεδικασμένου που προέκυψε από την υπ΄ αριθμ. 2649/2017 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ. Και αυτό γιατί στη νέα υπουργική απόφαση επαναλαμβάνονται ρυθμίσεις της προηγούμενης.

Ακόμη, υποστηρίζουν ότι η νέα προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση δεν προέβλεψε  εύλογη προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων των ετών 2016 και 2017 (χρήσεις 2015 και 2016) με αποτέλεσμα να παραβιάζονται οι αρχές της ασφάλειας δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης.

Αυτό είχε ως συνέπεια οι δικαστές και οι εισαγγελείς να είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους έως 21 Οκτωβρίου 2017, δηλαδή μόλις δύο ημέρες μετά την δημοσίευση της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης.

Επίσης, υποστηρίζουν ότι υποχρεούνται να δηλώσουν τις πηγές προέλευσης των χρημάτων που έχουν σε Τραπεζικούς λογαριασμούς, ακόμη και όταν οι λογαριασμοί αυτοί είναι κοινοί με τρίτα πρόσωπα.

Όμως, η νέα υπουργική απόφαση πάσχει και από ασάφεια καθώς υποχρεώνει τους δικαστές να δηλώνουν τους Τραπεζικούς λογαριασμούς δύο φορές (πίνακες 7 και 9) χωρίς  αυτό να αιτιολογείται.          

Οι έξι Ενώσεις που έχουν προσφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είναι:
1)    Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας,
2)    Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
3)    Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων,
4)    Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος,
5)    Ένωση Διοικητικών Δικαστών και
6)    'Ένωση Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 www.protothema.gr