Τράπεζα Πειραιώς: Σε ποιους και σε πόσους διαγράφει τα δάνεια

Τράπεζα Πειραιώς σε ποιους και σε πόσους διαγράφει τα δάνεια
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
Τράπεζα Πειραιώς: Σε ποιους και σε πόσους διαγράφει τα δάνεια

Η πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς για διαγραφή οφειλών δανειοληπτών υπό προϋποθέσεις, ήρθε με τυμπανοκρουσίες  την περασμένη εβδομάδα, έκανε τα περισσότερα ΜΜΕ να γίνουν “κίτρινα” (στα χρώματα της τράπεζας) και προκάλεσε ποικίλα σχόλια. Το βασικό ερώτημα για κάθε τέτοια κίνηση είναι το πόσους αφορά, βάσει των κριτηρίων; Πόσοι δηλαδή θα ευνοηθούν πραγματικά και μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση.

Το NEWS 247 ρίχνει φως και αναλύει την παραπάνω κίνηση και τα ουσιαστικά αποτελέσματα, πέρα από τον επικοινωνιακό θόρυβο.

Με τις ευλογίες της κυβέρνησης και με στόχο την αποφασιστική αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων, οι τράπεζες αναμένεται να προχωρήσουν σε στρατηγικές κινήσεις που αφορούν σε ρυθμίσεις δανείων το προσεχές διάστημα.

Τα κόκκινα δάνεια άλλωστε - συνολικού ύψους περί τα 80 δισ. ευρώ - αποτελούν πραγματική ωρολογιακή βόμβα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ικανά να υπονομεύσουν την ανάκαμψη των τραπεζών, αλλά και κάθε προσπάθεια στήριξης της πραγματικής οικονομίας.

Μόνο από τις αρχές του 2015 εκτιμάται πως τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες έχουν αυξηθεί κατά 2 δισ. Ευρώ.

Υπό το πρίσμα αυτό κι ενώ η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει να υλοποιήσει τις αποφάσεις για την αναμόρφωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος - καθώς δεν έχει ακόμη υπάρξει συμφωνία με τους δανειστές - όπως η δημιουργία κακής τράπεζας (bad bank) στην οποία θα μεταφερθούν τα κόκκινα δάνεια, οι ίδιες αποφασίζουν να λάβουν από μόνες τους πρωτοβουλίες για την εξυγίανση των χαρτοφυλακίων τους.

Τον χορό άνοιξε η Τράπεζα Πειραιώς, ανακοινώνοντας την περασμένη εβδομάδα τη διαγραφή των οφειλών σε καταναλωτικά δάνεια μέχρι 20.000 ευρώ και το «πάγωμα» στεγαστικών δανείων.

Η πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς - που αναμένεται να ακολουθηθεί και από τις άλλες τράπεζες - εντάσσεται στην προσπάθεια αυτή των τραπεζών για χορήγηση κινήτρων στους οφειλέτες δανειολήπτες προκειμένου να παραμένουν συνεπείς στην αποπληρωμή δανείων, για να μειωθεί σταδιακά το ασήκωτο βάρος των κόκκινων δανείων για τις τράπεζες.

Λίγοι στη ρύθμιση

Η πρόσφατη ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς παραπέμπει στον νόμο 4320/2015 ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Είναι ο νόμος για την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης με τις διατάξεις του οποίου δίδεται δωρεάν ρεύμα, κουπόνια σίτισης και επίδομα ενοικίου σε όσους διαβιούν κάτω από το όριο της ακραίας φτώχειας.

Επί της ουσίας αφορά δανειολήπτες με πολύ χαμηλά εισοδήματα, ήτοι ετήσιο πραγματικό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, κλιμακούμενο αναλόγως οικογενειακής κατάστασης και αριθμού τέκνων και φορολογητέα αξία περιουσίας μάξιμουμ 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, η πρωτοβουλία της Τραπέζης Πειραιώς δεν αφορά περισσότερους από 20 - 25 χιλ. δανειολήπτες.

Η εν λόγω πρωτοβουλία έχει λάβει τις ευλογίες της κυβέρνησης, η οποία έχει δεσμευθεί πως θα στηρίζει τις τράπεζες.

Υπενθυμίζεται ότι στις τράπεζες το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ελέγχει το 55% και οι ιδιώτες το 45% σε επίπεδο κλάδου.

Η κυβέρνηση φαίνεται πως έχει ήδη αποδεχθεί ένα μεικτό μετοχικό σχήμα στις τράπεζες, με τους ιδιώτες μετόχους να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διοίκηση και το κράτος ως μέτοχος μειοψηφίας να εποπτεύει και να ελέγχει τις διοικήσεις.

Τα κριτήρια για την υπαγωγή στη ρύθμιση χρεών της Τράπεζας Πειραιώς, βάσει του νόμου 4320/2015 για την ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης:

Α. Εισοδηματικά κριτήρια

Το εισόδημα του δικαιούχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος:

2.400 ευρώ ετησίως για μεμονωμένο άτομο και 3.600 ευρώ ετησίως για το ζευγάρι, μπροσαυξανόμενο κατά 1.200 ευρώ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 600 ευρώ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ ετησίως.

Ως πραγματικό εισόδημα του ατόμου ή της οικογένειας, κατά την προηγούμενη παράγραφο, νοείται το συνολικό καθαρό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που προκύπτει αφού αφαιρεθούν από το συνολικό εισόδημα του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας στη διάρκεια του έτους 2013 όλοι οι φόροι, εισφορές για κοινωνική ασφάλιση, κρατήσεις του Ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου και εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011.

Στο συνολικό καθαρό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται στην παρ. 3 παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.

Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:

α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης

β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

Έτος αναφοράς εισοδημάτων: Η εισοδηματική κατάσταση των δικαιούχων βάσει της οποίας δύνανται να επιλεγούν και υπολογίζεται το ύψος των παροχών γίνεται με έτος αναφοράς το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013).

Β. Περιουσιακά κριτήρια

5. Τα περιουσιακά κριτήρια για την υπαγωγή ατόμων ή οικογενειών στους δικαιούχους των παροχών των άρθρων 2 έως 3 του Νόμου 4320/2015, καθορίζονται ως εξής:

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ' άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 10.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 200.000 ευρώ.

β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/ και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

Συμπερασματικά, πρόκειται για μια κίνηση που συζητήθηκε πολύ και διαφημίστηκε ακόμη περισσότερο, με κολακευτικές αναφορές σε όλα τα ΜΜΕ για την Τράπεζα Πειραιώς του Μιχάλη Σάλλα. Ωστόσο δεν γίνεται να μην παρατηρήσουμε ότι η ρύθμιση αφορά λίγους και μάλιστα γίνεται με την ευλογία της κυβέρνησης και με κεφάλαια, που δόθηκαν για τη σωτηρία των τραπεζών. Με χρήματα δηλαδή, που έφτασαν στη χώρα λόγω των θυσιών του ελληνικού λαού και που ποτέ δεν διοχετεύτηκαν στην πραγματική οικονομία. 

(Πηγή φωτογραφίας: Sooc.gr)

http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/trapeza-peiraiws-ti-shmainei-h-poly...