Τροπολογία για την παράταση συμβάσεων εναέριων μέσων με την Πυροσβεστική

Τροπολογία για την παράταση συμβάσεων εναέριων μέσων με την Πυροσβεστική
ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ
Τροπολογία για την παράταση συμβάσεων εναέριων μέσων με την Πυροσβεστική

Την παράταση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών εναέριων μέσων προς το Πυροσβεστικό Σώμα και για την φετινή αντιπυρική περίοδο προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στην βουλή και εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ για τις νέες ρυθμίσεις μεταθέσεων των οπλιτών.

Με την προτεινόμενη διάταξη και δεδομένης της ταυτότητας των επιχειρησιακών αναγκών ρυθμίζονται λειτουργικά θέματα της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2016, με γνώμονα την έγκαιρη, άμεση και ολοκληρωμένη προετοιμασία για την επαρκή ενίσχυση της αντιπυρικής θωράκισης της χώρας.

Ειδικότερα, με την εν λόγω τροποποίηση που προβλέπει η Τροπολογία των Υπουργείων Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, επεκτείνεται και για την αντιπυρική περίοδο 2016 η ισχύς των συμβάσεων για παροχή υπηρεσιών προς το Πυροσβεστικό Σώμα, η οποία ορίζει τα ακόλουθα: Συμβάσεις, συμφωνίες και αποφάσεις εξασφάλισης παροχής υπηρεσιών για την τεχνική, πτητική και εφοδιαστική υποστήριξη-συντήρηση των εναέριων μέσων του Π.Σ., καθώς και συμβάσεις, συμφωνίες και αποφάσεις εξασφάλισης μέσω μίσθωσης εναέριων μέσων αεροπυρόσβεσης μετά των πληρωμάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους ή συμβάσεις, συμφωνίες και αποφάσεις εξασφάλισης παροχής υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης με μίσθωση ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης μετά των πληρωμάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους, οι οποίες συνήφθησαν ή εκδόθηκαν, αντιστοίχως, για τις ανάγκες της προηγούμενης αντιπυρικής περιόδου και εντεύθεν, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού μέσω διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών για την αντιμετώπιση αναγκών πυροπροστασίας, εγκρίνονται, ισχύουν και εφαρμόζονται και κατά την επικείμενη αντιπυρική περίοδο, για την ταυτότητα των επιχειρησιακών αναγκών, βάσει των προσφορών που υπάρχουν και τυχόν αναπροσαρμογών αυτών, οι οποίες εγκρίνονται, και καθίστανται αναπόσπαστο μέρος των συμβάσεων, συμφωνιών και αποφάσεων αυτών.

Οι κάθε είδους δαπάνες εκτέλεσης των ως άνω συμβάσεων, συμφωνιών και αποφάσεων, όπως εγκρίνονται με το προηγούμενο εδάφιο, πληρώνονται με την έκδοση κατά τις κείμενες διατάξεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, βάσει αποφάσεων που εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, καλύπτοντας και τυχόν νομισματικές διακυμάνσεις, χωρίς να απαιτείται πράξη άλλου διοικητικού οργάνου».

www.dikaiologitika.gr

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την κατηγορία ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ