Τροποποίηση άρθρων του Ποινικού Κώδικα

Τροποποίηση άρθρων του Ποινικού Κώδικα

Αρκετά είναι τα άρθρα του Ποινικού Κώδικα που τροποποιούνται με τις νέες διατάξεις του, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από 01-07-2019.

Αξιοσημείωτο είναι η κατάργηση του άρθρου 223 Π.Κ. (Μετακίνηση οροσήμων) το οποίο σύμφωνα με την αιτιολογημένη έκθεση καταργήθηκε  διότι απηχεί απαρχαιωμένη αντίληψη περί της αποδεικτικής δύναμης των υλικών μέσων.

 Το άρθρο 223 ανέφερε:

«1. Όποιος, με σκοπό να βλάψει άλλον, αφαιρεί, καθιστά αγνώριστα, μετατοπίζει ή ψευδώς τοποθετεί ορόσημα ή άλλα σημάδια που χρησιμεύουν για τον καθορισμό ορίων ή του ύψους και της διαίρεσης των υδάτων, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

2. Αν η πράξη έγινε χωρίς αυτόν τον σκοπό, με πρόθεση όμως, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι τριών μηνών ή χρηματική ποινή.»

Στην αστυνομική καθημερινότητα, αρκετές φορές οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου, εφαρμόζονταν. Το αυτεπάγγελτο δε αυτού δημιουργούσε αίσθημα δικαίου, ειδικά σε μικροπαραβάσεις διότι δεν ήταν υποχρεωτική η υποβολή έγκλησης και η πληρωμή παραβόλου.

Η κατάργηση του πιθανότατα δημιουργεί πρόβλημα  και ενισχύει το αίσθημα της αυτοδικίας, ειδικά σε πολίτες με κακούς γείτονες...

Στέλιος ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Οργ. Γραμματέας Ε.Α.Υ.Ν.Ρεθύμνου