Τροποποιήθηκε το Π.Δ. για τις αποστρατείες συναδέλφων λόγω ασθενειών

Τροποποιήθηκε το Π.Δ. για τις αποστρατείες συναδέλφων λόγω ασθενειών
Μετά από καταγγελίες και παρεμβάσεις μας, το Π.Δ. 6/2018 με το οποίο αποστρατεύονταν συνάδελφοί μας που είχαν την ατυχία να αρρωστήσουν, τροποποιείται με το Π.Δ. 7/2019, το οποίο έγινε Φ.Ε.Κ. σήμερα, Παρασκευή 18/01/2019.
 
Παρ' όλα αυτά, δεν είμαστε απολύτως ευχαριστημένοι διότι ακόμα και με τις τροποποιήσεις που περιήλθαν, το αστυνομικό προσωπικό συνεχίζει να είναι ευάλωτο, αφού εξακολουθεί να ισχύει η νομιμοποίηση της τιμωρίας του σε περίπτωση μακροχρόνιων ασθενειών. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο καινούριο Π.Δ., δεν μπορούν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία, όσοι στον κατεχόμενο βαθμό:  «... έχουν απουσιάσει από τα καθήκοντά τους πλέον του εξαμήνου την τελευταία τριετία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απουσία τους η οφειλόμενη σε ανίατη νόσο ή σε νόσο, πάθηση ή βλάβη που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής».
 
Φυσικά, από το τίποτα, καλύτερο το κάτι.
 
Οι προσπάθειες και οι ενέργειες προκειμένου να τύχει περαιτέρω βελτίωσης το συγκεκριμένο Π.Δ. θα συνεχιστούν.
 
Αποδεικνύεται και αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός, ότι η εποχή του συνδικαλισμού των άναρθρων κραυγών, χωρίς επιχειρήματα και προτάσεις έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. 
 
Μόνο ο συνδικαλισμός των δυναμικών παρεμβάσεων, των λογικών επιχειρημάτων  και προτάσεων πείθει και μπορεί να δώσει λύσεις.
 
Αυτόν το συνδικαλισμό θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε για ένα καλύτερο αύριο όλων μας.

koromilas

 
Νίκος Κορομηλάς 
Μελος Μ.ΠΡ.Ο.Σ.Τ.Α.