Τρόποι ηλεκτρονικού εντοπισμού αγνοουμένων

ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τρόποι ηλεκτρονικού εντοπισμού αγνοουμένων

Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν διάφορα άρθρα, με οδηγίες σχετικά με την εύρεση καποιας συσκευής κινητής τηλεφωνίας, της υπηρεσίας Google, με τίτλο “Find my Device-Εύρεση της συσκευής μου”, όπως επίσης κάποιοι τρόποι όπου μέσω της ερφαρμογής Google Maps μπορείτε να κοινοποιήσετε τις συντεταγμένες σας είτε μια μεμονωμένη χρονική στιγμή, καθώς και να τις κοινοποιείτε σε τρίτο πρόσωπο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Όλα τα παραπάνω είναι αρκετά χρήσιμα σε περιπτώσεις κλοπής μιας συσκευής αλλά και για λόγους ασφάλειας ενός περιπατητή, καθώς οι αυξανόμενες εξορμήσεις έχουν οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό αγνοουμένων.

Κάποια απο τα μειονεκτήματα της λειτουργίας “Find my Device” είναι ότι η λειτουργία gps ενεργοποιείται μόνο ανα διαστήματα, και σαφώς δεν λειτουργεί όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη όπου για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας η υπηρεσία μπαίνει σε αδράνεια.

Επίσης όταν η σύνδεση στο internet διακοπεί, δεν υπάρχει πλεόν κανένα στίγμα και και η τελευταία τοποθεσία μπορεί να απέχει πολύ απο την πραγματικότητα.

Η λειτουργία “Find my Device” 

 

Υπάρχει και ένας τρίτος τρόπος, κατα την άποψη μου και ο πιο αποδοτικός και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις. Η λειτουργία αυτή ονομάζεται Maps Timeline και ανήκει επίσης στην Google Maps. Εφόσον ενεργοποιηθεί και με την προϋποθεση ότι η λειτουργία GPS είναι ενεργή, σας δίνει μια συνεχόμενη γραμμή-ιστορικό στον χάρτη για κάθε στιγμή.

Βασικά πλεονεκτήματα είναι:

  • Μια συνεχής καταγραφή της τοποθεσίας σας σε αντίθεση με τις μεμονωμένες κουκίδες στον χάρτη
  • Ακόμα και αν χαθεί το σήμα, επανέρχεται άμεσα και συνεχίζει την καταγραφή
  • Δίδεται πλήρες ιστορικό για την χρονική στιγμή απο την στιγμή της ενεργοποίησης έως και το παρόν.
  • Δυνατότητα να ανατρέξετε σε παρελθοντικό χρόνο (ημέρα, ώρα κλπ) ώστε να δείτε που βρισκόταν η συσκευή.

 

Όπως όλες οι υπηρεσίες, έτσι και το Timeline, προϋποθέτει ενεργό GPS, δεδομένα (ελάχιστη κατανάλωση, όπως επίσης ελάχιστη κατανάλωση μπαταρίας) και να είστε συνδεδεμένοι σε έναν λογαριασμό google, όπως playstore, gmail στο οποίο κατα πλειοψηφία είστε ήδη συνδεδεμένοι. Επίσης για να μπείτε στο περιβάλλον του timeline δεν γίνεται με τον κλασικο τρόπο αλλά πρέπει να γράψετε στην αναζήτη ενός browser <> και να εισέλθετε.

Η λειτουργία αυτή, βάσει την Google είναι για προσωπική χρήση. Είναι λοιπόν κατα τη δική σας κρίση και ευθύνη να κοινοποιήσετε το username και το password σε τρίτο έμπιστο άτομο κατα προτίμηση του οικογενειακού περιβάλλοντος με βασικές γνώσεις στο περιβάλλον της Google.

Σημαντική Σημείωση: Μια λειτουργία ασφαλείας της Google είναι η αποτροπή σύνδεσης απο άλλη συσκευή απο τη δική σας. Για παράδειγμα εάν έχετε συνδεθεί απο το κίνητο σας και δώσετε τους κωδικούς σας σε δικό σας πρόσωπο, όταν αυτό επιχειρήσει να συνδεθεί απο έναν δικό του υπολογιστή για πρώτη φορά, θα σταλεί àστην δική σας συσκευήß ένα μήνυμα ώστε να εγκρίνετε την σύνδεση του άλλου χρήστη. Αυτό σημαίνει πως σε περίπτωση που έχετε χαθεί και κάποιος προσπαθεί να σας βρει, θα είναι αδύνατον καθώς θα αναμένει έγκριση απο εσας. Η λειτουργία αποτροπής αυτή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται κατα την βούληση σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε κατα την δοκιμή της διαδικασίας για λόγους συντομίας του άρθρου. Παρόμοια λειτουργία διαθέτει επίσης και το facebook κάτι που δεν σχετίζεται με το παρόν άρθρο.

Κάποιες εφαρμογές που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες είναι οι GPS Coordinates, Εργαλεία GPS, ΕΓΣΑ 87 που παρέχουν αρκετές πληροφορίες και τις συντεταγμένες σε διάφορες μονάδες μέτρησης. 

Για τους πιο προχωρημένους υπάρχει η εφαρμογή Network Cell Info Lite όπου μπορείτε να βρείτε απο ποια κεραία της περιοχής σας συνδέεται η συσκευή σας.

 

Τζομπανάκης Αντώνιος
Πυροσβέστης-Διασώστης 3ης Ε.Μ.Α.Κ.