Υπάρχει «κρυφή ατζέντα» του Προέδρου της Ομοσπονδίας για τους Ανθυπαστυνόμους;

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝ.Α.
Υπάρχει «κρυφή ατζέντα» του Προέδρου της Ομοσπονδίας για τους Ανθυπαστυνόμους;

Με έκπληξη διαβάσαμε την από 11/7/2018  ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας[Π.Ο.ΑΞΙ.Α.], σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε πρόταση από κοινού με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων[Π.Ο.ΑΣ.Υ.] για τη βαθμολογική εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων, ήτοι όπως αναφέρεται ρητά «Την αποδοχή της πρότασης των Ομοσπονδιών ΠΟΑΞΙΑ- ΠΟΑΣΥ, ως έχει για το θέμα της προαγωγής των Ανθυπαστυνόμων και των Αξιωματικών του Νόμου 3686/2008.»

Έκπληξη γιατί  παρ’ όλο που στην επιτροπή μας εκπροσωπεί ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, όταν στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας, ρωτήθηκε από τα μέλη για τις διεργασίες της επιτροπής όσον αφορά την βαθμολογική εξέλιξη των  Ανθυπαστυνόμων, αρνήθηκε ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη ή πρόταση της Ομοσπονδίας μας και απέδωσε τις ανησυχίες μας στα δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου.

Τώρα που σε επίσημο έγγραφο Ομοσπονδίας [Π.Ο.ΑΞΙ.Α.] διατυπώνεται δημόσια ότι έχει κατατεθεί από κοινού πρόταση για τη βαθμολογική εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων, που η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι μέλη της Ομοσπονδίας μας, είναι  εύλογο να αναρωτιόμαστε αν τελικά ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας έχει «κρυφή ατζέντα»!

Αυτή η «κρυφή ατζέντα» για την οποία δεν είναι ενήμερο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, με ποιον την έχει συντάξει;

Όπως διαφαίνεται από την προαναφερόμενη  ανακοίνωση, σίγουρα με την Ομοσπονδία των Αξιωματικών!

Και όπως μαθαίνουμε και από τα υπόλοιπα στοιχεία της ανακοίνωσης, η εν λόγω επιτροπή συζήτησε και για τη παράλληλη επετηρίδα των Αξιωματικών, χωρίς και γι αυτό το θέμα να έχει ενημερωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας. Εδώ το καίριο ερώτημα είναι το ποιος θα πληρώσει τον μισθό των Αξιωματικών που θα εισέρχονται στη παράλληλη επετηρίδα, για όσο χρονικό διάστημα συμβαίνει αυτό;

Εμείς γνωρίζουμε, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας γνωρίζει;

Γνωρίζει ο κ.Πρόεδρος ότι το ανώτερο θεσμικό όργανο μετά το συνέδριο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας;

Δεν αποδεχόμαστε καμία «κρυφή ατζέντα» που δεν έχει τη θεσμική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας και για την οποία δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες συζητήσεις, αλλά και οι ανάλογες μελέτες που θα αποδεικνύουν ότι το πρόβλημα λύνεται οριστικά και προς όφελος των μελών μας!

Δεν αποδεχόμαστε καμία θεσμική εκτροπή των οργάνων της Ομοσπονδίας!

ΕΝ.Α.

«πρώτα ο Συνάδελφος»