Υπαγωγή Ασφαλισμένων στον Κλάδο Υγείας, αύξηση παροχών & ορισμός νέων

Υπαγωγή Ασφαλισμένων στον Κλάδο Υγείας, αύξηση παροχών & ορισμός νέων

Δείτε το έγγραφο που εστάλη από την Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μας:

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της ανωτέρω (α) σχετικής, σας διαβιβάζουμε τη (β) σχετική – εγκύκλιο του Ταμείου μας και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας που τους αφορά.

Επισημαίνεται ότι, η εν θέματι υπαγωγή έχει ημερομηνία λήξης (03-01-2020) και αφορά τους συναδέλφους που είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής, με ημερομηνία κατάταξης στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας μετά την 03-07-2009.  

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος  

(Η ανωτέρω εγκύκλιος εμπεριέχεται στο συνημμένο αρχείο)

Συνημμένα αρχεία: Εγκύκλιος Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α