Υπαγωγή της Ο.Ε.Α. Κρήτης στην Ε.Κ.Α.Μ. - Τι επισημαίνουν συνδικαλιστές της ΕΛ.ΑΣ.

Υπαγωγή της Ο.Ε.Α. Κρήτης στην Ε.Κ.Α.Μ. - Τι επισημαίνουν συνδικαλιστές της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε την ανακοίνωση που ακολουθεί:

Ένα ζήτημα που απασχολεί τους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ. κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι η μετονομασία της Ο.Ε.Α. Κρήτης σε Ε.Κ.Α.Μ.

Οι συνάδελφοι που υπηρετούν στην ΕΚΑΜ έχουν δοκιμαστεί και έχουν ανταπεξέλθει επιτυχώς σε ένα ιδιαίτερα επίπονο και απαιτητικό «Σχολείο», το οποίο, επίσης, πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν κατάφεραν, για διάφορους λόγους, να ολοκληρώσουν. 

Αρχικά, λοιπόν, με μία τέτοια απόφαση, παραβιάζεται κάθε έννοια ηθικής, και ταυτόχρονα θίγεται το αίσθημα δικαίου για τους συναδέλφους που, ήδη, υπηρετούν στην ΕΚΑΜ, για τους συναδέλφους που δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν επιτυχώς σε όλες τις δοκιμασίες και να υπηρετήσουν στην ΕΚΑΜ, αλλά και για αυτούς που ενώ έφυγαν από την εν λόγω Υπηρεσία, προκειμένου να επιστρέψουν σε αυτήν, όφειλαν να «περάσουν» εκ νέου το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης και Επιλογής της ΕΚΑΜ. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον κώδικα μεταθέσεων (άρθρο 12 παράγραφος 6 του Π.Δ. 100/2003 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ΠΔ 85/2011) δεν επιτρέπεται να επιστρέψουν στη Μονάδα όσοι μετατεθούν από αυτή, εκτός εάν υποβληθούν εκ νέου σε διαδικασία αξιολόγησης και επιτυχούς αποφοίτησης από το προβλεπόμενο Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης (Σ.Β.Ε.).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα επιτυχία της ΕΛ.ΑΣ. - Ολοκληρώθηκε επιχείρηση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης

Συνεπώς, με μία τέτοια απόφαση καταστρατηγούνται βασικές διατάξεις του κώδικα μεταθέσεων, καθώς επίσης και η επικαιροποιημένη απόρρητη διαταγή του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., που αφορά στην ρύθμιση θεμάτων εσωτερικής διάρθρωσης - οργάνωσης και επιχειρησιακής πρακτικής, εκπαίδευσης και καθορισμού προσόντων του προσωπικού της Ε.Κ.Α.Μ.

Το εν λόγω Σ.Β.Ε., για την στελέχωση της Μονάδας, προβλέπεται από την ανωτέρω επικαιροποιημένη απόρρητη απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. (7001/2/157/1-ν΄ από 31/05/2018), σύμφωνα με την οποία ο μόνος τρόπος ένταξης στη Μονάδα είναι η επιτυχής αποφοίτηση του Σχολείου, ενώ οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος, πέραν των άλλων προσόντων τα οποία αναφέρονται ρητά στην εν λόγω διαταγή, θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το 32ο έτος της ηλικίας τους.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην υλοποίηση αυτής της μετονομασίας και αποδεικνύουν ότι η πράξη αυτή από μόνη της, τελικά, δεν είναι και τόσο εύκολη. Ωστόσο, Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι, με την τροποποίηση όλων των θιγόμενων διατάξεων το πρόβλημα λύνεται.

Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Είναι, άραγε, τόσο μεγάλο το δημόσιο συμφέρον, ώστε να τροποποιηθεί ο κώδικας μεταθέσεων και απόρρητες διαταγές που αφορούν τη λειτουργία της Ε.Κ.Α.Μ., αψηφώντας κάθε ηθική υπόσταση του ζητήματος; 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ψαρογιάννης Ιωάννης

Ο Γενικός Γραμματέας Γιαρισκάνης Πέτρος