Υπερωρίες, Νυχτερινά, Κυριακές και εξαιρέσιµες Συμβασιούχων Πυροσβεστών

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΦΕΚ
Υπερωρίες, Νυχτερινά, Κυριακές και εξαιρέσιµες Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλαδή από τις 3 Ιουλίου 2015.