ΦΕΚ: Προσόντα, προϋποθέσεις, και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ
ΦΕΚ: Προσόντα, προϋποθέσεις, και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών

Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθ. 44/2016 (αριθμός ΦΕΚ 68 τεύχος Α΄) για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ 

image

image

image

image

image

image

image

image