Φοράνε το χακί...ράσο οι νέοι λοχαγοί και υπολοχαγοί ιερείς του ΓΕΕΘΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
Φοράνε το χακί...ράσο οι νέοι λοχαγοί και υπολοχαγοί ιερείς του ΓΕΕΘΑ

Τα...χακί ράσα ετοιμάζονται να φορέσουν οι νέοι λογαχοί και υπολοχαγοί της διεύθυνσης στρατιωτικών ιερέων του ΓΕΕΘΑ. Στις αρχές του μήνα επικυρώθηκαν και με την βούλα του υπουργού Εθνικής Άμυνας, οι πίνακες του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε στα μέσα του περασμένου Σεπτεμβρίου. 

Ο διαγωνισμός αφορούσε στην πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Στρατιωτικών Ιερέων με ιερείς θα που μισθοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33/2006 Απόφαση Επιτροπής ΠΥΣ, ύστερα από επιλογή, μεταξύ των υποψηφίων αγάμων ή εγγάμων, που φέρουν το πρώτο ή δεύτερο ιερατικό βαθμό, δηλαδή Διακόνου ή Πρεσβυτέρου και έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νόμιμα απαλλαγεί απ' αυτές.

Στην απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας περιλαμβάνονται:

Οι πίνακες υποψηφίων που επελέγησαν για κατάταξη στο Θρησκευτικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ιερείς Α ́ Τάξης, δηλαδή λοχαγοί.
Οι πίνακες υποψηφίων που δεν επελέγησαν για κατάταξη στο Θρησκευτικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ιερείς Α ́ Τάξης 

Οι πίνακες υποψηφίων που επελέγησαν για κατάταξη στο Θρησκευτικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ιερείς Β ́ Τάξης, δηλαδή Υπολοχαγοί.
Οι πίνακες υποψηφίων που δεν επελέγησαν για κατάταξη στο Θρησκευτικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ιερείς Β ́ Τάξης. 

Από την διαδικασία επίσης  δεν επελέγησαν και αποκλείστηκαν, όπως αναφέρεται για κατάταξη στο Θρησκευτικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων, περιπτώσεις ατόμων πουΠρο στερούνται την ιδιότητα του ερέα.


Διαβάστε την απόφαση 

onalert.gr