Φωτογραφίες από την εκπαίδευση των Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων ΟΠΚΕ Θεσσαλονίκης!

Φωτογραφίες από την εκπαίδευση των Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων ΟΠΚΕ Θεσσαλονίκης!

Στα εντυπωσιακά στιγμιότυπα που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τα στελέχη των Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων ΟΠΚΕ Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης βολών.

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, νύχτα και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και νύχτα

Δεν διατίθεται αυτόματο εναλλακτικό κείμενο.

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: νύχτα και ουρανός