Χορήγηση ειδικής άδειας & μειωμένου ωραρίου και στους δύο γονείς λόγω αναπηρίας τέκνου

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Χορήγηση ειδικής άδειας & μειωμένου ωραρίου και στους δύο γονείς λόγω αναπηρίας τέκνου

Προς: 1)  Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

 κα. Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

        2) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη

κα. Αικατερίνη ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

                                                        3)  Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ

(Δια της Π.Ο.ΑΣ.Υ)

Θέμα: «Χορήγηση ειδικής άδειας & μειωμένου ωραρίου και στους δύο γονείς λόγω αναπηρίας τέκνου»

Αξιότιμες κυρίες Υπουργέ και Υφυπουργέ,

Αξιότιμε Αρχηγέ του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας,

Με την υπ.αριθμ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69 /100/10431 από 3 Απριλίου 2019, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δίνει νέες οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης αδειών και την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου.

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος με αποδέκτες όλα τα Υπουργεία, ανακαλεί τις προηγούμενες (Φ.51/538/12254/14.5.2007 & Φ.Β.3/14395/02.06.2009), διευκρινίζοντας ξεκάθαρα πως: «η ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο των παρ. 2 και 3 του άρθρου 50 του Υ.Κ., καθώς και η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997, όπως ισχύουν, αποτελούν αυτοτελή δικαιώματα του γονέα – υπαλλήλου για κάθε μέλος της οικογένειας που πληροί τις προϋποθέσεις των σχετ. διατάξεων».

Αναγνωρίζεται δηλαδή εφεξής και για τους δύο γονείς - δημοσίους υπαλλήλους που έχουν τέκνο με αναπηρία, το δικαίωμα χρήσης της ειδικής άδειας και του μειωμένου ωραρίου.

Δυστυχώς όμως, η Διεύθυνση προσωπικού του Α.Ε.Α, εμμένει στην άποψη πως τη διευκόλυνση αυτή τη δικαιούται μόνο ο ένας γονέας, μη κάνοντας δεκτό αίτημα συναδέλφου μας για χορήγηση των ως άνω διευκολύνσεων.

Σε ένα τόσο ευαίσθητο και με καθαρά κοινωνικές διαστάσεις ζήτημα, ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας για διευθέτηση των εκκρεμοτήτων, αποκατάσταση της δημοκρατικής ισονομίας και την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αστυνομίας.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΙΤΣΙΟΣ Κωνσταντίνος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Αριστοτέλης