Χορήγηση πορίσματος ΕΔΕ σε βάρος αστυνομικού σε ιδιώτη τρίτο για δικαστική χρήση

ΑΠΔΠΧ
Χορήγηση πορίσματος ΕΔΕ σε βάρος αστυνομικού σε ιδιώτη τρίτο για δικαστική χρήση

Με την υπ' αριθμ. 124/2017 γνωμοδότησή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενέκρινε τη χορήγηση πορίσματος ΕΔΕ σε βάρος αστυνομικού σε ιδιώτη τρίτο προκειμένου να το χρησιμοποιήσει σε εκκρεμή αστική δίκη.

Η υπόθεση αφορά σε αίτημα της Α, η οποία ζήτησε από την αρμόδια αστυνομική διεύθυνση τη χορήγηση αντιγράφου του πορίσματος της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε βάρος του Αρχιφύλακα B, η οποία διενεργήθηκε προκειμένου να διερευνηθεί εάν ο Αρχιφύλακας B είναι υπαίτιος διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος που οδήγησε στο τροχαίο ατύχημα και τον θανάσιμο τραυματισμό του πατέρα της.

Η αιτούσα ζήτησε το ως άνω πόρισμα προκειμένου να το χρησιµοποιήσει σε δίκη αγωγής αποζηµίωσης για ψυχική οδύνη ως τέκνο του αποβιώσαντος κατά το ως άνω τροχαίο ατύχηµα και δη από τη ζηµιογόνο δίκυκλη µοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαινε ο ως άνω Αρχιφύλακας.

Για το ίδιο γεγονός έχει ασκηθεί και η σχετική ποινική δίωξη. Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, η Αρχή έχει παγίως κρίνει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος προσώπου και η αναζήτηση τέλεσης ποινικών αδικημάτων στο πλαίσιο διενεργηθείσας προκαταρκτικής εξέτασης που έχουν συμπεριληφθεί στην πορισματική έκθεση της Ε.Δ.Ε., συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου τους.

Στην προκειμένη περίπτωση, η Αρχή κρίνει ότι ο προβαλλόμενος σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων αυτών είναι νόμιμος, ενώ παράλληλα πληρούται και η αρχή της αναλογικότητας των δεδομένων, αφού το αιτούμενο πόρισμα είναι πρόσφορο για την αποτελεσµατική θεµελίωση της αγωγής αποζημίωσης για ψυχική οδύνη ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

Σύμφωνα με την ΑΠΔΠΧ, η ίδια η Αρχή δεν επιλαμβάνεται σχετικά με τη νομιμότητα της συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων, όταν εκκρεμεί δίκη ή διενεργείται προανάκριση ή ανάκριση, καθώς αρμόδιος να κρίνει, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των αποδεικτικών μέσων ή του ανακριτικού υλικού, αν η συλλογή και χρήση των δεδομένων είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997, δεδομένου μάλιστα ότι το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων του ατόμου κατοχυρώνεται πλέον και συνταγματικά στο άρθρο 9Α του Συντάγματος, είναι ο δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση 124/2017 εδώ.

Πηγή:  www.lawspot.gr