Χρήστος Κόκκαλης: κ. Υπουργέ, ιδρύστε το Τμήμα Προστασίας Ακίνητων Στόχων και επαναξιολογείστε όλες τις δράσεις από μηδενική βάση.

Χρήστος Κόκκαλης: κ. Υπουργέ, ιδρύστε το Τμήμα Προστασίας Ακίνητων Στόχων και επαναξιολογείστε όλες τις δράσεις από μηδενική βάση.

Κάθε αλλαγή ηγεσίας, παραδοσιακά δημιουργεί την προσμονή ότι όσα έγιναν καλώς από την απερχόμενη ηγεσία θα διατηρηθούν και όσα δεν έγιναν ή έγιναν λανθασμένα, θα υλοποιηθούν / διορθωθούν. Με την ευκαιρία λοιπόν, της ανάληψης των καθηκόντων της νέας Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, είναι θεμιτό να προταθούν συγκεκριμένες βελτιώσεις που αφορούν την λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα.

κ. Υπουργέ,

1) ιδρύστε το Τμήμα Προστασίας Ακίνητων Στόχων στην Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, του οποίου η ίδρυση προβλέφθηκε στο άρθρο 26 παράγραφος 11 εδάφιο δ' του Π.Δ. 178/2014, αλλά η ίδρυση του ακόμα "αγνοείται". Με αυτό τον τρόπο θα γνωρίζετε το σύνολο των αστυνομικών που διατίθενται για όλες τις στατικές φυλάξεις και θα είστε σε θέση να εξοικονομήσετε προσωπικό από αυτές. Σε αυτή την κατεύθυνση, θα βοηθούσε αν όσοι αστυνομικοί απασχολούνται στην φύλαξη ακίνητων στόχων εμφαίνονταν στην οργανική δύναμη της Γ.Δ.Π.Ε.Ε.Σ.

  2) μειωστε τον υπέρογκο αριθμό αστυνομικών που διατίθεται σε μέτρα τάξεως για αθλητικές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις/ πορείες/ διαδηλώσεις

   3) καταργήστε τις αποσπάσεις, προσωρινές μετακινήσεις, διαθέσεις κλπ και θεσμοθετήστε την προσωρινή μετάθεση για την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, βάσει της οποίας ο αστυνομικός θα μετατίθεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και θα καταλαμβάνει οργανική θέση εκεί που πραγματικά εκτελεί υπηρεσία και μόνο. Αυτή την στιγμή πλήθος αστυνομικών φαίνονται σε 2 ή και 3 υπηρεσίες, με όλα αυτά τα είδη μετακινήσεων

    4) επαναξιολογείστε όλες τις δράσεις από μηδενική βάση και επιτελούς καθιερώστε αυτό που εδώ και δεκαετίες θα έπρεπε να έχει καθιερωθεί, ήτοι, την ποιοτική ανάλυση των στατιστικών στοιχείων εγκληματικότητας. Υπάρχουν δράσεις που ξεκίνησαν το 2012 και εφαρμόζονται ακόμα, και πάνω σε αυτές διατάσσονται άλλες δράσεις για τον ίδιο σκοπό, χωρίς να παύσουν οι προηγούμενες. Όλες αυτές οι δράσεις αποδίδουν;

    5) λάβετε όμως υπόψιν τις πραγματικές επιχειρησιακές δυνατότητες της αστυνομίας. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να απουσιάζει νόμιμα, βάσει του κανονισμού, το 1/4 των αστυφυλάκων/ υπαρχιφυλάκων/ αρχιφυλάκων και το 1/3 των αξιωματικών/ανθυπαστυνόμων σε κανονική άδεια, ενώ ο αριθμός των απόντων αυξάνεται με όσους λαμβάνουν ημερήσια ανάπαυση ή ειδικές άδειες, και συνεπώς κάθε διοικητής έχει στην διάθεση του για την εκτέλεση της υπηρεσίας μόνο όσους απομένουν. Δεν νοείται ρεαλιστικός και μακρόπνοος επιχειρησιακός σχεδιασμός, χωρίς ταυτόχρονη τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων.

     6) λάβετε υπόψιν ότι οι υπηρεσίες επιπέδου τμήματος διαθέτουν κακοσυντηρημένα οχήματα, η ηλικία των οποίων μπορεί να φτάνει την εικοσαετία

      7) και κλείνοντας, καταργήστε το "προνόμιο" μετάθεσης της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων, το οποίο δεν πρόλαβε καλά καλά να καταργηθεί το 2017 και επανήλθε από την "πίσω πόρτα" με το άρθρο 21 παράγραφος 4 του Π.Δ. 65/2019. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστήσετε και πάλι τον Κώδικα Μεταθέσεων ως το μόνο νομοθέτημα που θα ρυθμίζει τις μεταθέσεις των αστυνομικών.

       

      Χρήστος Κόκκαλης

      Αστυνόμος Α΄

      Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής

      Αντιπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας