Χρ. Συνδρεβέλης: "Κύριος υπεύθυνος για την σημερινή απόδραση των τριών κρατουμένων στην Αργυρούπολη είναι η ίδια η πολιτεία ..."

Χρ. Συνδρεβέλης: "Κύριος υπεύθυνος για την σημερινή απόδραση των τριών κρατουμένων στην Αργυρούπολη είναι η ίδια η πολιτεία ..."

Κύριος υπεύθυνος για την σημερινή απόδραση των τριών κρατουμένων στην Αργυρούπολη είναι η ίδια η πολιτεία και σε καμμία περίπτωση οι συνάδελφοί μας..

Μια πολιτεία που διαχρονικά εκτός από ελλείψεις σε υλικοτεχνικο εξοπλισμό δεν έχει φροντίσει να παραδώσει αναφορικά με το κτιριολογικο σωστές δομές και υποδομές ασφαλείας...

ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ ΔΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ