Χρ. Συνδρεβέλης : Με πρωτοβουλίες, με μεθοδικότητα και κατάθεση προτάσεων απο πλευράς Π.Ο.ΑΣ.Υ, η αποκατάσταση του επιδόματος ΕΚΑΜ

Χρ. Συνδρεβέλης : Με πρωτοβουλίες, με μεθοδικότητα και κατάθεση προτάσεων απο πλευράς Π.Ο.ΑΣ.Υ, η αποκατάσταση του επιδόματος ΕΚΑΜ

Με μεθοδικότητα, χαμηλούς τόνους με κατάθεση προτάσεων(άνευ πυροτεχνημάτων και δόσεις διάσπαρτων και κατακερματισμένων πληροφοριών) η Π.Ο.ΑΣ.Υ και το προεδρείο της εργάστηκε και εργάζεται για την αποκατάσταση του επιδόματος ΕΚΑΜ στο προσωπικό της .

Οφείλουμε όλοι μας σεβασμό στο προσωπικό της Υπηρεσίας αυτής με λίγα λόγια και πολλά έργα!!!!

Η ώρα της αποκατάστασης, αλλά και της αλήθειας των γεγονότων θα είναι σύντομη και φρονούμε οτι η τωρινή  Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ θα αποκαταστήσει και την αδικία (δηλαδή την περικοπή του επιδόματος) ,αλλά θα καταδείξει και τις προσπάθειες που έγιναν απο πλευράς Ομοσπονδίας.

Η επίλυση του ζητήματος είναι κοντά και σίγουρα δεν θα επέλθει με υπαγωγή της υπηρεσιας στην ΔΑΕΑ , όπως στο παρελθόν διαβεβαίωναν με αφηγήματα κάποιες συνδικαλιστικές παρατάξεις.

Η Ομοσπονδία μας με σοβαρότητα και μεθοδικότητα συνεχιζει τις προσπάθειές της, μην αφήνοντας χώρο για παιχνίδια στις πλάτες των συναδέλφων ούτε για δηλώσεις για χάριν εντύπωσης!!!

Συνδρεβέλης Χρήστος
Γραμματέας ΔΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ