Χρ. Συνδρεβέλης: Οι συνάδελφοί μας στην υπηρεσιακή τους καθημερινότητα υποφέρουν

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΑΣΥ "ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"
Χρ. Συνδρεβέλης: Οι συνάδελφοί μας στην υπηρεσιακή τους καθημερινότητα υποφέρουν

Οι συνάδελφοί μας στην υπηρεσιακή τους καθημερινότητα υποφέρουν, έχοντας να αντιμετωπίσουν μια σειρά ζητημάτων όπως υποστελέχωση υπηρεσιών, πάρεργα υπερεργασία,αυξημένες υποχρεώσεις και καθήκοντα,επικινδυνότητα επαγγέλματος.

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΑΣΥ "ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ" 20.5.19)