Ωτοασπίδες 3M™ Combat Arms 4.1

Ωτοασπίδες 3M™ Combat Arms 4.1

Οι ωτοασπίδες 3M ™ είναι σχεδιασμένες για να εισάγονται στο κανάλι του αυτιού για να μειώσουν την έκθεση σε επικίνδυνο θόρυβο, συμπεριλαμβανομένου και του θορύβου αιχμής από πυροβολισμό  όπλων, για παράδειγμα.

Το συγκεκριμένο προϊόν διατίθεται από  το κατάστημα vendor και διαθέτει ένα ειδικό ηχητικό φίλτρο που επιτρέπει το χαμηλότερο επίπεδο ήχου με σχετικά χαμηλή μείωση θορύβου να παρέχει αυξανόμενο ρυθμό μείωσης θορύβου καθώς τα ηχητικά επίπεδα αυξάνονται πάνω από 110 dB.

Αυτό ονομάζεται λειτουργία ανοιχτής λειτουργίας.

Όταν χρησιμοποιείται στην κλειστή λειτουργία, το προϊόν λειτουργεί ως συμβατικη ωτοασπίδα.

Η λειτουργία ανοιχτής λειτουργίας ενεργοποιείται όταν πατηθεί ο διακόπτης με το πλήκτρο 'CAE' και η  λειτουργία κλειστή όταν πατηθεί ο διακόπτης με το πλήκτρο '3M'.
 

Δείτε περισσότερα για τις εκπληκτικές αυτές ωτοασπίδες εδώ