Όλα για την απόσυρση των ΙΧ

ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ
Όλα για την απόσυρση των ΙΧ

 

Του Σπύρου Δημητρέλη

Στην παράταση για ένα ακόμη έτος του μέτρου της απόσυρσης οχημάτων προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών με διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίστηκε το Δεκέμβριο, πριν τη διάλυση της Βουλής. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου που προσφέρει έκπτωση η οποία μπορεί να ξεπεράσει και τα 2.000 ευρώ για την αγορά νέου οχήματος.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη φορολογική νομοθεσία και εξειδικεύονται με την εγκύκλιο που εκδόθηκε από τη ΓΓΔΕ απαραίτητες προϋποθέσεις για το μέτρο της απόσυρσης είναι:

- H άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που αποσύρεται να έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001, δηλαδή αποσύρονται οχήματα ηλικίας άνω των 12 ετών.

- Nα έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του 2015.

- Nα έχουν εξοφληθεί τυχόν οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας προηγουμένων ετών.

- Tο όχημα να αποσυρθεί από την κυκλοφορία μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου 2015.

Η απόσυρση προσφέρει έκπτωση 50% έως 100% από το τέλος ταξινόμησης του καινούριου αυτοκινήτου, ανάλογα με τον κυβισμό του τελευταίου. Η έκπτωση ισχύει μόνο για καινούργια αυτοκίνητα. Η έκπτωση εξαρτάται από τον κυβισμό και τη φορολογητέα αξία του καινούργιου αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, προκύπτει όφελος:

- Έως 300 ευρώ αν αποκτηθεί αυτοκίνητο έως 900 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία μέχρι και 6.000 ευρώ.

- Έως 960 ευρώ αν αποκτηθεί αυτοκίνητο από 901 μέχρι 1.400 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία μέχρι και 8.000 ευρώ.

- Έως 1.430 ευρώ αν αποκτηθεί αυτοκίνητο από 1.401 μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία μέχρι και 11.000 ευρώ.

- Έως 2.800 ευρώ αν αποκτηθεί αυτοκίνητο από 1.601 μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία μέχρι 14.000 ευρώ.

Η διαδικασία για την απόσυρση είναι η εξής:

Α) Ο ιδιοκτήτης παραδίδει το αποσυρόμενο όχημα σε σημείο συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) (εταιρείες ανακύκλωσης οχημάτων).

Β) Η εταιρεία εκδίδει πιστοποιητικό καταστροφής, μέσα σε 8 ημέρες από την παραλαβή του.

Γ) Αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής διαβιβάζεται μαζί με τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Μεταφορών.

Δ) Η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Μεταφορών εκδίδει μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής Το ένα αντίτυπο της πράξης χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό για την απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης, ενώ το δεύτερο αντίτυπο παραδίδεται στον ιδιοκτήτη.

Ε) Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται και πιστοποιητικό από την εφορία ότι έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.ΠΗΓΗ: capital.gr