Όλες οι αλλαγές στα Ταμεία και τα ποσά συντάξεων και εφάπαξ

ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Όλες οι αλλαγές στα Ταμεία και τα ποσά συντάξεων και εφάπαξ

 

Πρόκειται για το μνημόνιο που υπογράφηκε τον περασμένο Μάιο, αλλά μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα η μετάφρασή τους. Τώρα φαίνεται ξεκάθαρα πως οι ανατροπές στο ασφαλιστικό έχουν προσυμφωνηθεί μήνες πριν και απλά τώρα μπαίνουν σε εφαρμογή, ειδικά σε ότι αφορά στις μειώσεις σε συντάξεις και εφάπαξ
Με βάση το μνημόνιο φαίνεται ότι το συνταξιοδοτικό αποτελεί μέγα πρόβλημα για την τρόικα καθώς οι δαπάνες για τις συντάξεις φτάνουν στο 17% του ΑΕΠ, είναι δηλαδή από τις υψηλότερες στην Ευρώπη και έτσι οι τροϊκανοί έχουν βαλθεί να τις κουρέψουν με κάθε τρόπο.
Κάπως έτσι συμφωνήθηκε όπως φαίνεται από τα επίσημα έγγραφα:
-ενοποίηση της διοίκησης του συνταξιοδοτικού ταμείου και ενίσχυση της αποτελεσματικότητα
-διασφάλιση ότι το ενοποιημένο σύστημα (εξαιρώντας τις μεταβιβάσεις από τον προϋπολογισμό που σχετίζονται με λειτουργίες κοινωνικής υποβοήθησης) είναι αναλογιστικά εξισορροπημένο για τις επόμενες δεκαετίες
-περιορισμός της συνταξιοδοτικής δαπάνης ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα με τους βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους του προγράμματος οι οποίοι θεμελιώνουν την συμφωνηθείσα ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους
-επαναρύθμιση των παραμέτρων του συνταξιοδοτικού συστήματος και περιορισμός της κρατικής επιχορήγησης προς το συνταξιοδοτικό σύστημα
-Θέσπιση στενών δεσμών μεταξύ των εισφορών και των παροχών σε όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία ώστε να διασφαλιστεί η αναλογιστική δικαιοσύνη.
 
Με βάση όλα τα παραπάνω η χώρα δεσμεύεται:
 
Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους και σε διαβούλευση με τους EE/EKT/ΔΝΤ, θα (i) ετοιμάσουμε ένα αναλυτικό προσχέδιο πρότασης για τα βασικά συστατικά της ενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων και θα εναρμονίσουμε τις διαδικασίες πληρωμών των εισφορών και των παροχών μέχρι τον Ιούνιο του 2014, (ii) ολοκληρώσουμε μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2014 μια αναλογιστική μελέτη για το σύνολο του συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των επικουρικών ταμείων και των ταμείων παροχής εφάπαξ, συμπεριλαμβανομένων προσομοιώσεων αναλογιστικών διαθεσίμων και υπολογισμών εσωτερικού επιτοκίου απόδοσης ανά ταμείο και ανά εισοδηματική ομάδα, (iii) επί τη βάσει αυτή, συμφωνήσουμε πάνω στον συγκεκριμένο σχεδιασμό και τις παραμετρικές βελτιώσεις με τους ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ μέχρι τον Οκτώβριο του 2014 και (iv) νομοθετήσουμε τις αλλαγές μέχρι τον Νοέμβριο ώστε να τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2015 (διαρθρωτικό ορόσημο).
Σχετικά με τις επικουρικές συντάξεις, θα ενοποιήσουμε στο ΕΤΕΑ μέχρι τον Ιούνιο 2014 όλα τα ταμεία που εντάσσονται στον κατά ESA95 ορισμό της Γενικής Κυβέρνησης και θα προσαρμόσουμε τις παροχές στις εισφορές κατά τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο με αναλογικούς (pro-rata) υπολογισμούς, αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου 2014. Το κριτήριο δημοσιονομικής βιωσιμότητας θα εφαρμοστεί σε όλα τα επικουρικά ταμεία που θα ενσωματωθούν στο ΕΤΕΑ από την 1η Ιουλίου 2014 ώστε να εξαλειφθούν τυχών ελλείμματα. Από την 1η Ιανουαρίου 2015, όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία θα χρηματοδοτούνται μόνο από τις δικές τους εισφορές. Για ένα πολύ μικρό αριθμό ταμείων που στη φάση αυτή τεχνικά δεν μπορούν να συγχωνευτούν στο ΕΤΕΑ, οι ίδιοι κανόνες που περιγράφονται στην παράγραφο αυτή θα νομοθετηθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014 και θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2015.
Σε σχέση με τις εφάπαξ συντάξεις, η υλοποίηση της μεταρρύθμισης έχει ήδη αρχίσει (σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2014), εξαλείφοντας τα ελλείμματα στα ταμεία αυτά. Όλα τα εναπομείναντα ταμεία τα οποία εντάσσονται στον κατά ESA95 ορισμό της Γενικής Κυβέρνησης θα ενσωματωθούν μέχρι τον Ιούνιο 2014 σύμφωνα με τον νόμο 4052/2012, με εφαρμογή από την 1 η Ιανουαρίου 2015. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία που παρέχουν εφάπαξ θα χρηματοδοτούνται μόνο από τις δικές τους εισφορές.
 
newsit.gr