Όλες οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα: Τι προβλέπει για βιασμό, καταλήψεις, μολότοφ, διακίνηση μεταναστών

Όλες οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα: Τι προβλέπει για βιασμό, καταλήψεις, μολότοφ, διακίνηση μεταναστών

Με στόχο την θωράκιση της κοινωνίας από φαινόμενα τρομοκρατίας, το “βραχνά” των καταλήψεων δημοσίων κτιρίων, την αντιμετώπιση των κρουσμάτων του παρελθόντος των βιασμών και της παιδεραστίας αλλά και με δεδομένης της ιδιαίτερης έντασης που παρουσιάζει τη παρούσα χρονική στιγμή το ζήτημα της παράνομης διακίνησης μεταναστών, επανακαθορίστηκαν και αυστηροποιήθηκαν οι επιβαλλόμενες ποινές για τα αδικήματα αυτά στις διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης που πέρασε χθες στη Βουλή με ευρεία πλειοψηφία (ΝΔ, ΚΙΝ.ΑΛ και Ελληνική Λύση). Αυτό είχε ξεκαθαρίσει ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας όλο το προηγούμενο διάστημα προ της κατάθεσης στη Βουλή της Τροπολογίας ότι “πρόθεση του υπουργείου είναι να αυστηροποιήσουμε ακόμα περισσότερο την υπάρχουσα νομοθεσία” διευκρινίζοντας παράλληλα ότι “δεν πρέπει να νομοθετούμε με βάση τι απασχολεί την κοινή γνώμη, αλλά με βάση του τι ακριβώς διαμορφώνει το δίκαιο στη χώρα μας και τι διασφαλίζει τον πολίτη από τέτοιες συμπεριφορές”. Στη λογική αυτή στην παρούσα τροπολογία, μετατράπηκαν σε κακουργήματα και οι “μολότοφ” που επισύρουν πλέον ποινή κάθειρξης μέχρι 10 έτη, ενώ σε άλλο μήκος κύματος απαιτείται έγκληση στην απιστία όταν στρέφεται άμεσα σε βάρος τραπεζών.

Ειδικότερα, τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις κατά βάση του ποινικού Κώδικα ως εξής:

Ενισχύεται το θεσμικό οπλοστάσιο κατά της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, όπως προβλέπει η απόφαση πλαίσιο 2008/841 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η Οδηγία 217/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία θεσπίζονται κανόνες για τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των ποινών στον τομέα των τρομοκρατικών εγκλημάτων. Για την ακρίβεια νομοθετήθηκαν πλέον ως αυτοτελείς αξιόποινες πράξεις και τιμωρούνται με κάθειρξη, η παροχή πληροφοριών, η χρηματοδότηση και η στρατολόγηση μελών σε εγκληματική οργάνωση ως αδικήματα πολύ σοβαρά εναντίον της κοινωνίας και της ασφάλειας των πολιτών.

Επιβάλλονται αυστηρότερες ποινές σε όσους εισβάλλουν και καταλαμβάνουν δημόσια κτίρια καθώς προβλέπεται πλέον φυλάκιση έως τρία έτη για όποιον παράνομα εισέρχεται και παραμένει σε δημόσια κτίρια είτε αυτά είναι νοσοκομεία, πρεσβείες, δικαστήρια, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και προκαλεί έτσι τη διακοπή ή σοβαρή διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής της υπηρεσίας. Επιβάλλεται κάθειρξη πλέον των δέκα ετών στους βιαστές, ενώ προηγουμένως τιμωρούνταν με κάθειρξη πέντε έως δεκαπέντε ετών. Και επίσης αν ο βιασμός διαπράχθηκε από δύο ή περισσότερους δράστες που ενεργούσαν από κοινού, θα μπορεί να επιβάλλεται πλέον και ισόβια κάθειρξη.

Απαιτείται έγκληση για την ποινική δίωξη των εγκλημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 390 παρ.1 εδ. εάν η απιστία στρέφεται άμεσα κατά πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος.

Ορίζεται στη δικαστική απόφαση να αναφέρονται ρητά οι λόγοι που δικαιολογούν την κρίση του δικαστηρίου για την επιμέτρηση της ποινής που επέβαλε.

Και ειδικότερα με το Νομοσχέδιο αυξάνεται από τα δεκαεπτά στα είκοσι δύο χρόνια ο χρόνος που πρέπει να εκτίσει ένας πολυισοβίτης για να αποκτήσει δικαίωμα αίτησης για απόλυση υπό όρους. Επιπλέον, θα επιβάλλονται εφεξής αυστηρότερες ποινές για αδικήματα που διαπράττονται κατά τη διάρκεια των αδειών των κρατουμένων, ώστε αυτές να εκτίονται εξ ολοκλήρου χωρίς να προσμετρώνται τα ευεργετήματα των ημερομισθίων.

Σύμφωνα με τις επιμέρους τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ., ν. 4620/2019) αναφορικά με τους λόγους αποκλεισμού εισαγγελέων, τη διενέργεια της κύριας ανάκρισης, τις ενέργειες του ανακριτή και τα στοιχεία που περιέχει το κατηγορητήριο, τη συζήτηση και επανεξέταση της αναίρεσης κ.λπ.

Επιτρέπεται στο πλαίσιο εκδίκασης πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα που υπαγονται στην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή του Εισαγγελέα εγκλημάτων Διαφθοράς, η αξιοποίηση αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί με αξιόποινες πράξεις ή μέσω αυτών, κατά παρέκκλιση του άρθρου 172 παρ.2 του ΚΠΔ, εφόσον το αποδεικτικό μέσο αφορά σε πληροφορίες στοιχεία, στα οποία οι ανωτέρω εισαγγελείς έχουν δικαίωμα πρόσβασης κατά τις κείμενες διατάξεις. Παράλληλα ρυθμίζονται ζητήματα αναφορικά με την ισχύ διατάξεων του Προέδρου της αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που εκδίδονται για τη δήμευση.

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Με το νομοσχέδιο τροποποιήθηκαν ή προστέθηκαν διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αντικατάσταση και προσθήκη διατάξεων στο ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (ΦΕΚ Α’ 324).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση οι τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, εξαιτίας των πρακτικών προβλημάτων που ανέκυψαν μετά την ισχύ των νέων Κωδίκων, Ποινικού και Ποινικής Δικονομίας, προκειμένου να ρυθμιστεί η άσκηση έγκλησης για λογαριασμό του Δημοσίου, όπου αυτό απαιτείται αλλά και η συμμετοχή του στις διαδικασίες της αποχής από την ποινική δίωξη, της ποινικής διαπραγμάτευσης και της ποινικής συνδιαλλαγής. Με τις προτεινόμενες νομοθετικές αλλαγές, αφενός μεν, εξασφαλίζεται, κατ’ οικονομία της ποινικής δίκης, η ουσιαστική ενεργός συμμετοχή της δρώσας Διοίκησης, η οποία, με την αρμόδια υπηρεσία της, γνωρίζει τα πραγματικά περιστατικά των αξιόποινων πράξεων που κρίνονται και δύναται να εξωτερικεύσει τη βούληση της, χωρίς την παρουσία του νομικού παραστάτη της, δηλαδή των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), αφετέρου δε, αποφεύγεται η επιβάρυνση των μελών αυτού, με την φυσική τους παρουσία σε διαδικασίες, στην οποίες, είναι κρίσιμη η αξιολόγηση πραγματικών περιστατικών και δεδομένων, χωρίς να απαιτείται η επεξεργασία νομικών ισχυρισμών.

Ειδικότερα, με την πρώτη παράγραφο 2 του προτεινόμενου άρθρου τροποποιείται η διάταξη της περίπτωσης (στ), της παραγράφου 1, του άρθρου 8 του Οργανισμού ΝΣΚ, όσον αφορά την άσκηση έγκλησης, αφού το ζήτημα αυτό, ρυθμίζεται διεξοδικά Με τη δεύτερη παράγραφο προστίθεται στον Οργανισμό ΝΣΚ νέο άρθρο 20

Α. Στην παράγραφο 1 του νέου άρθρου 20Α προβλέπεται ότι αρμόδιος να υποβάλλει έγκληση ως νόμιμος εκπρόσωπος του παθόντος από ποινικό αδίκημα Δημοσίου είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, εντός του κύκλου των αρμοδιοτήτων της οποίας ανήκει η προστασία του εννόμου αγαθού του Δημοσίου που βλάφθηκε από την αξιόποινη πράξη και, ως εκ τούτου, έχει την ευχέρεια να γνωρίζει όλα τα πραγματικά δεδομένα και διαθέτει όλα τα στοιχεία, που απαιτούνται για την υποβολή της έγκλησης.

Β. Στην παράγραφο 2 προσδίδεται αρμοδιότητα στο ίδιο όργανο της Διοίκησης να παρίσταται ως εκπρόσωπος του Δημοσίου, όταν αυτό συμμετέχει και ενεργεί ως παθόν στις λοιπές διαδικασίες της ποινικής προδικασίας, που προβλέπονται στα αναφερόμενα άρθρα, επειδή αυτά προϋποθέτουν την από πλευράς του Δημοσίου διατύπωση άποψης για την σοβαρότητα της βλάβης του δημοσίου συμφέροντος ή τον τρόπο της αποκατάστασης της ζημίας που έχει υποστεί αυτό από την αξιόποινη πράξη. Περαιτέρω προβλέπεται, στις περιπτώσεις των κακουργηματικών πράξεων, η συνδρομή του Ν.Σ.Κ, κατόπιν εγγράφου, αιτιολογημένου αιτήματος της αρμόδιας υπηρεσίας, προκειμένου, μέλος του να παρασταθεί ως νομικός παραστάτης, στις διαδικασίες αυτές μαζί με τον προϊστάμενο αυτής ο οποίος εκφράζει αρμοδίως τη βούληση της Διοίκησης. Στις περιπτώσεις πλημμελημάτων, εξαιτίας του είδους και της σπουδαιότητας του αδικήματος, κατά την κρίση του Προέδρου του ΝΣΚ ή κατόπιν σχετικής διάταξης της εισαγγελικής αρχής ή του δικαστηρίου, δύναται να ορισθεί στις παραπάνω διαδικασίες ως νομικός συμπαραστάτης της αρμόδιας υπηρεσίας μέλος του ΝΣΚ. Περαιτέρω, ρυθμίζονται τα ζητήματα παράστασης του Ελληνικού Δημοσίου στην ποινική διαδικασία με μέλος του ΝΣΚ προς υποστήριξη της ποινικής κατηγορίας (η οποία διακρίνεται σαφώς από την διαδικασία υποβολής έγκλησης), σε κάθε περίπτωση, κατόπιν προηγούμενου εγγράφου αιτήματος της Διοίκησης. Τέλος, ορίζεται ρητά ότι η παράσταση των μελών του ΝΣΚ κατά τις παραπάνω διαδικασίες διέπεται και από τις διατάξεις του ν.3086/2002 και ιδίως εκείνες των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 20 του νόμου αυτού, προκειμένου να μην παραμένει αμφιβολία σχετικά με τον τρόπο απόδειξης της πληρεξουσιότητας, την απαλλαγή από εισφορές, τέλη κλπ. και το δικαίωμα παράστασης των προσώπων αυτών στις συγκεκριμένες διαδικασίες.

Γ. Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης από το ΝΣΚ των καθηκόντων της παραγράφου 2 σε δικηγόρους, στις περιπτώσεις υποθέσεων που ανακύπτουν στις έδρες πρωτοδικείων, στις οποίες δεν λειτουργούν υπηρεσιακές του μονάδες, όπως προβλέπεται ήδη για όλες τις υποθέσεις του Δημοσίου στο άρθρο 24 του ν.3086/2002.

www.dikastiko.gr