Όλες οι επισκευές υπηρεσιακών οχημάτων έχουν παγώσει

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ
Όλες οι επισκευές υπηρεσιακών οχημάτων έχουν παγώσει

Οκτώβριος 2019 και όλες οι επισκευές υπηρεσιακών οχημάτων έχουν παγώσει.

Η αιτία είναι η αλλαγή της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ Β'-3264/26.08.2019.

Με την νέα νομοθεσία, δεν μπορεί ο εκάστοτε διευθυντής των Αστυνομικών Διευθύνσεων να έχει την εξουσιοδότηση για υπογραφή συμβάσεων διαφόρων αναγκών, που είναι άμεσες και επιτακτικές για τη καθημερινή ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών. Όλες οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000,00) ευρώ, μεταβιβάζονται στο Γενικό Γραμματέα Δημόσια Τάξης, ο οποίος ορίζεται διατάκτης του προϋπολογισμού των ειδικών φορέων που διαχειρίζεται η Ελληνική Αστυνομία

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών γιατί με την αδυναμία υπογραφής συμβάσεων για την επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων από τον Διευθυντή του νομού, τα υπηρεσιακά οχήματα δεν θα μπορούν να επισκευαστούν και στο τέλος θα ακινητοποιηθούν.

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Στέλιος

Οργ. Γραμ. Ε.Α.Υ.Ν.Ρ.