Όσες φορές θεσπίστηκε ένα νέο βαθμολόγιο δημιούργησε περισσότερα προβλήματα παρά έδωσε λύσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Όσες φορές θεσπίστηκε ένα νέο βαθμολόγιο δημιούργησε περισσότερα προβλήματα παρά έδωσε λύσεις

Όσες φορές θεσπίστηκε ένα νέο βαθμολόγιο δημιούργησε περισσότερα προβλήματα παρά έδωσε λύσεις.

Ευνοϊκή μεταχείριση λίγων και δημιουργια μιας «φάμπρικας» προσφύγων ήταν το αποτέλεσμα τους. Η πρόταση για ένα νέο βαθμολόγιο στηρίζεται στην εφαρμογή των ήδη υπάρχων διατάξεων, της ισότητας, της αναλογικότητας και της αξιοκρατίας.

Συγκεκριμένα ο βαθμός είναι ένας και ο χρόνος παραμονής ίδιος για όλους ώστε να μην υπάρχουν βαθμοί πολλών ταχυτήτων και νεότεροι να προάγονται σε βάρος αρχαιότερων, με ορισμένες διατάξεις του νυν Βαθμολογίου του ν. 3686/2008, που από το 2008 που θεσπίστηκε έχει οοδηγήσει πολλούς συναδέλφους σε δικαστικές προσφυγές στα Διοικητικά Δικαστήρια!

Έτσι αστυφύλακας ΑΥ θα έχει δικαίωμα να δώσει προαγωγικές εξετάσεις για τον βαθμό του Αρχ/κα μετά από 7 χρόνια παραμονής στο βαθμό του Αστ/κα. Μετά από 7 χρόνια παραμονής στον βαθμο του Αρχ/κα προάγεται σε Ανθ/μος , μετά από 8 χρόνια προάγεται σε Υ/Β, σε 4 χρόνια Υ/Α, σε 5 χρόνια σε Α/Β και με καταλυτικό βαθμό στα 39 χρόνια υπηρεσίας σε Α/Α.
Αστ/κας ΑΥ μετά από 16 χρόνια παραμονής στο βαθμό του προάγεται σε Αρχ/κας, μετά από 7 χρονια σε Ανθ/μο, μετά από 8 χρόνια σε Υ/Β και μετά από 4 χρόνια σε Υ/Α και καταλυτικό βαθμό στα 40 χρόνια υπηρεσίας.
Αστ/κας ΜΑΥ ή προερχόμενος από Ε/Φ η Σ/Φ μετά από τα 8 χρόνια παραμονής στο βαθμο του γίνεται Αστ/κας, μετά από 16 χρόνια Αρχ/κας χωρίς ανακριτικά καθήκοντα, μετά από 8 χρόνια Ανθ/μος με ανακριτικά καθήκοντα μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, και μετά από 7 χρόνια στα 39 χρόνια υπηρεσίας Υ/Β καταλυτικό βαθμο.
Κατάργηση του βαθμού του Υπαρ/κα και της σχολής ΤΕΜΑ και για τους υπάρχον Αξ/κους προερχόμενοι από το ΤΕΜΑ, πλήρη εξίσωση με τους όμοιοβαθμούς τους της ΣΑΕΑ στις προαγωγές, ώστε να γίνονται και αυτοί Α/Υ χωρίς περιορισμούς.

Παράλληλα αλλαγή του καθηκοντολογιου, Αξ/κος Υπηρεσίας μόνο από Υ/Α, Υ/Β, Ανθ/μο η Αρχ/κα με εξετάσεις, ώστε να εκλείψει το φαινόμενο Α/Υ να εκτελούν Αστ/κες Υπάρχ/κες, καθώς και πλήρωμα σε περιπολικό από Ανθ/μο και Υπαστυνομους.
Με την πρόταση αυτή λοιπόν ο χρόνος απόκτησης βαθμού είναι κοινός για όλους, με την διαφοροποίηση ότι δίνεται κίνητρο με τις εξετάσεις για Αρχ/κας και την εισαγωγή στη ΣΑΕΑ ώστε να προχωρήσει ο κάθε συνάδελφος στη βαθμολογική κλίμακα.

Ισότητα και αξιοκρατία ζητάμε!

Είμαστε σίγουροι ότι όλα αυτά συνδυάζονται άριστα και με την Ανωτατοποίηση της Σχολής Αστυφυλάκων που διεκδικεί η ΠΟΑΣΥ, με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία μάλιστα.

Πρόταση Βαθμολογίου από τα μέλη του ΕΚΑ Θεσσαλονίκης και Αντιπροσώπους της ΠΟΑΣΥ.

ΔΕΛΙΤΖΑΚΗΣ Γεώργιος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ευάγγελος
ΧΑΤΖΗΖΩΗΣ Ιωάννης