140 Δόκιμοι Πυροσβέστες ξεκινούν εκπαίδευση

140 Δόκιμοι Πυροσβέστες ξεκινούν εκπαίδευση
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
140 Δόκιμοι Πυροσβέστες ξεκινούν εκπαίδευση
Από τις αρχές Μαρτίου ξεκινάει η εκπαίδευση των 140 Δοκίμων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, τετράμηνης διάρκειας.
 
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του παραρτήματος της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στα Βίλια Αττικής.
 
Στις ίδιες εγκαταστάσεις πέραν της παραπάνω εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν, κατά τη διάρκεια του έτους, η Σχολή Επιμόρφωσης Αξιωματικών και η Σχολή Αρχιπυροσβεστών.
 
Επίσης, στον ίδιο χώρο θα φιλοξενούνται εφεξής οι Δόκιμοι Πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης η οποία αναμένεται να υπερβαίνει τους έξι μήνες.
 
Τέλος, με την επικείμενη ίδρυση της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας (ΕΣΠΟΠ) σχεδιάζεται ένα μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων να υλοποιούνται στο χώρο των παραπάνω εγκαταστάσεων.