Tι αλλάζει στο μέρισμα των ενστόλων

ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΣΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Tι αλλάζει στο μέρισμα των ενστόλων

Μικρές αναπροσαρμογές στο δικαιούμενο μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων φέρνει πρόσφατη τροπολογία των υπουργείων Άμυνας, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Οικονομικών. Η τροπολογία εισάγει νέο τρόπο υπολογισμού των μερισμάτων για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, και αγγίζει τις αποδοχές όσων αποστρατευτούν από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας με το νέο ειδικό μισθολόγιο, το οποίο ισχύει από 1/1/2017. Τα μερίσματα υπολογίζονται για την μεγάλη πλειοψηφία των νέων αποστράτων στο ίδιο ύψος με τα μερίσματα που εισπράττουν σήμερα ομοιόβαθμοί τους συνταξιούχοι, ενώ μικρές διορθώσεις προς τα πάνω ή προς τα κάτω προκύπτουν για ορισμένες κατηγορίες στρατιωτικών. Όπως διαφαίνεται στους πίνακες του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, τους οποίους δημοσιεύει το “Έθνος – Συντάξεις και Ασφάλιση”, το μέρισμα που θα χορηγείται στους αποστράτους του Στρατού Ξηράς οι οποίοι αποχωρούν με το νέο μισθολόγιο φτάνει έως και τα 203,77 ευρώ το μήνα. Κατ αντιστοιχία θα διαμορφωθούν και τα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, με τα εκάστοτε ισχύοντα μερίδια και τον προβλεπόμενο κατ' αντιστοιχία, τρόπο υπολογισμου.

Οι αναπροσαρμογές εστιάζονται κυρίως σε αποφοίτους της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, σε Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας (ΕΠΥ) και Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ). Ειδικότερα, όσον αφορά στους αποφοίτους ΣΜΥ μικρές αλλαγές προς κάτω εστιάζονται σε όσους αποχωρούν από 27 έως 35 έτη υπηρεσίας, ενώ μικρές αυξήσεις έρχονται για όσους αποχωρούν από 15 έτη υπηρεσίας και κάτω, πάντα ανάλογα και με τον βαθμό εξόδου. Αντίστοιχα για όσους αποχωρούν ως ΕΠΥ και ΕΜΘ οι μικρές απώλειες εστιάζονται στα 25 – 35 έτη υπηρεσίας ενώ αυξήσεις έρχονται για όσους αποστρατεύονται με λιγότερα από 10 έτη υπηρεσίας. Για τους προερχόμενους από σχολές Αξιωματικών δεν υπάρχουν αλλαγές, παρά μόνο ελάχιστες και σε διοικητικούς βαθμούς αποστρατείας κάτω του Αντισυνταγματάρχη (μισθολογικός Ταξίαρχου και Μερισματοδοτικός Αντιστρατήγου) με 28 έτη υπηρεσίας. Υπενθυμίζεται πως μέτοχοι – μερισματούχοι του ΜΤΣ είναι το προσωπικό του Στρατού Ξηράς (μόνιμοι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, έφεδροι, εθελοντές 5ετούς υποχρέωση & μακράς θητείας κ.α.) όπως επίσης και το Αστυνομικό Προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ μετά το 1984.

“Τα άρτια μερίδια αναφέρονται στα δικαιούμενα μερίδια ανά μερισματοδοτικό βαθμό ή κλιμάκιο με τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας. Τα δικαιούμενα μερίδια προκύπτουν από τον αριθμό των άρτιων μεριδίων επί τα χιλιοστά δια 1.000, δηλαδή για παράδειγμα 32 * 1277 /1000 = 40,864. Τα 1.000 χιλιοστά αντιστοιχούν σε 25 έτη υπηρεσίας. Για υπηρεσία άνω των 25 ετών τα δικαιούμενα μερίδια αυξάνονται κατά 40 χιλιοστά ανά διετία μέχρι τα 35 έτη, ενώ για κάτω των 25 ετών μειώνονται κατά 40 χιλιοστά κατ΄ έτος. Το μέρισμα προκύπτει από τον πολαπλασιασμό των δικαιουμένων μεριδίων επι την τιμή μεριδίου, η οποία για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού σήμερα είναι 4,9865 ευρώ”, εξηγεί για τον τρόπο υπολογισμού του μερίσματος που χορηγεί το ΜΤΣ ο Γιάννης Αντωνιάδης, εργατολόγος, οικονομολόγος, αξιωματικός ΠΝ.

Όσον αφορά στο μέρισμα του ΜΤΝ, το οποίο εισπράττουν ένστολοι του ΠΝ και Λιμενικοί, ο ίδιος συμπληρώνει πως : “το μέρισμα για τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού που εμπίπτουν στο νεο μισθολόγιο, υπολογίζεται με βάση το βαθμό και την μισθολογική κατάταξη κατά το χρόνο εξόδου από την υπηρεσία. Το ποσό προσαυξάνεται πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή μεταβολής μισθολογικού κλιμακίου (ΣΜΜΚ) που προκύπτει από τη διαίρεση του μισθού εξόδου με τον εισαγωγικό μισθό. Το κατώτερο ποσό παραμένει αμετάβλητο στα 68 ευρώ”.

Η επίμαχη τροπολογία που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή, αλλά αποσύρθηκε για να επανέλθει αργότερα – κατά πληροφορίες με ειδική διάταξη και για τους Αστυνομικούς – εισάγει νέο τρόπο υπολογισμού εναρμονίζοντας τα χορηγούμενα μερίσματα με το νέο ειδικό μισθολόγιο που ψηφίστηκε μετά την δεύτερη αξιολόγηση με τον νόμο 4472 του 2017. Λόγω και της μετάπτωσης από τον Βασικό Μισθό και το ΕΧΥ (Χρονοεπιδομα) στα μισθολογικά κλιμάκια, επανυπολογίζονται τα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας χωρίς αναδρομικότητα για όσους έχουν αποστρατευθεί με το παλιό καθεστώς μισθοδοσίας. Υπενθυμίζεται πως το νέο ειδικό μισθολόγιο εφαρμόζεται αναδρομικά από 1/1/2017 και γι αυτό ο νέος τρόπος υπολογισμού των μερισμάτων ισχύει επίσης για τους ενστόλους που εξέρχονται από την υπηρεσία από 1/1/2017. Μόνο για δυο κατηγορίες παλιών αποστράτων, η τροπολογία ακουμπά τα ήδη χορηγούμενα μερίσματα : πρόκειται για απόμαχους του Στρατού Ξηράς και της Αστυνομίας (ΜΤΣ) που έχουν αποχωρήσει με το παλιό μισθολόγιο και λαμβάνουν σύνταξη βαθμού Αρχιλοχία ή Ταξίαρχου. Τα μερίσματά τους αναπροσαρμόζονται από 31/5/2018 και όχι αναδρομικά για λόγους χρηστής διοίκησης. Η συγκεκριμένη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς στην καταστατική νομοθεσία του ΜΤΣ δεν προβλεπόταν αντιστοιχία μεριδίων για τους εν λόγω βαθμούς, αφού δεν υπήρχαν όταν ιδρύθηκε το Ταμείο. Το κενό αυτό καλύπτονταν με απονομή μερίσματος βάσει του αριθμού μεριδίων που αντιστοιχεί στους αμέσως επόμενους βαθμούς (Ανθυπασπιστή και Υποστρατήγου).

Ο παλιός τρόπος υπολογισμού βασίζονταν στον βασικό μισθό και τα έτη παραμονής στο στράτευμα, πολλαπλασιαζόμενα με τα μερίδια που αντιστοιχούσαν σε κάθε μισθολογικό βαθμό. Με το νέο τρόπο υπολογισμού τα μερίδια παραμένουν (τα Δ.Σ. των Μετοχικών Ταμείων επικαιροποιούν κάθε χρόνο τα μερίδια αυτά) και συνυπολογίζονται πλέον με τα μισθολογικά κλιμάκια των αποστρατευθέντων.

Στα θετικά της διάταξης συγκαταλέγεται η πρόβλεψη για δυνατότητα προκαταβολής προσωρινού μερίσματος μέχρι την έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής πράξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η οποία πλέον αργεί λόγω της μεταβατικής περιόδου ένταξης στον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με την τροπολογία πρέπει να έχουν πληρωθεί τουλάχιστον 12 μήνες οι εισφορές που αναλογούν στον βαθμό αποστρατείας για μέρισμα και εφάπαξ. Επειδή ο βαθμός αποστρατείας συνήθως δίνεται λίγο πριν την έξοδο, προβλέπεται η παρακράτηση των 12 αυτών μηνιάτικων αυτεπάγγελτα από το χορηγούμενο μέρισμα και το εφάπαξ για το ΜΤΣ και το ΜΤΝ. Όσον αφορά στους ιπτάμενους, προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού με ειδική αναφορά για την προσαύξηση του άρτιου μερίσματος στους δικαιούχους με πραγματική συντάξιμη υπηρεσία πέραν των 25 ετών. Επίσης ορίζεται πως όσοι τελούν σε κατάσταση πολεμικής αποστρατείας ή πολεμικής διαθεσιμότητας αλλά δεν είχαν φτάσει μέχρι 31-12-2016 στο όριο ηλικίας του βαθμού τους, τότε το μέρισμά τους θα υπολογιστεί με το νέο τρόπο.

Πηγή: enikonomia.gr