Περίστροφα

«Η ισχύς της πόλης δεν βρίσκεται στα τείχη, ούτε στα πλοία, μα στους άντρες που θα την υπερασπιστούν»!

ΠΑΡΑΣΥΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΡΑ

Τεράστιο σοκ...

Σελίδες