Π. Δ. 141/1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991) Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού ...

Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών.
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ
Το Π.Δ.141/1991 (με τις διορθώσεις που έγιναν με το ΦΕΚ Α΄ 88/1991) διατίθεται σε Κωδικοποιημένο ενιαίο κείμενο με ενημερωμένες και ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις των διατάξεων των : Π.Δ.240/1992, Π.Δ. 142/1993, Π.Δ.38/1994, Π.Δ.405/1994, Π.Δ. 276/1996, Π.Δ.69/1997, Π.Δ. 105/1998, Π.Δ. 86/1999, Π.Δ.14/2001, Π.Δ. 190/2001, Π.Δ 309/2001, Π.Δ 256/2002, Π.Δ.254/2003, Π.Δ.101/2004, Π.Δ.80/2005 , Π.Δ.49/2006, Π.Δ.213/2006, Π.Δ.80/2007, Π.Δ.52/2008, Π.Δ. 114/2008, Π.Δ.99/2009, Π.Δ.16/2010, Π.Δ.84/2011, Π.Δ.100/2012, Π.Δ. 120/2013, Π.Δ. 12/2014

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ
15.08.2014:Κωδικοποίηση διατάξεων σε ενιαίο κείμενο.

Σημαντικά στοιχεία:
Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Υπηρεσιών - Οργάνων
- Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών
- Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Υποδιευθυντών Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων
- Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Διευθυντών Διευθύνσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων
- Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Διευθυντών Υποδιευθύνσεων Αστυνομίας
- Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Διευθυντών Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας
- Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Διευθυντών Διευθυντές Νομών
- Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Διευθυντών Αστυνομικών Υποδιευθύνσεων Νομών
- Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Διευθυντή Υπηρεσίας Ασφαλείας Προέδρου της Δημοκρατίας
- Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Διευθυντή υπηρεσίας Ασφαλείας Βουλής των Ελλήνων
- Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Διευθυντή Υπηρεσίας Ασφαλείας Προέδρου της Κυβερνήσεως
- Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Διευθυντή Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας
- Αρμοδιότητες - Καθήκοντα  Υπασπιστή Υπουργού
- Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Υπασπιστή Γενικού Γραμματέα
- Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Υπασπιστών προϊσταμένων Υπηρεσιών
- Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Υπασπιστών Αστυνομικών Διεύθυνσεων Νομών
- Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Διευθυντών Υποδιευθυντών Μεταγωγών - Δικαστηρίων
- Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Διοικητών Τμημάτων Μεταγωγών - Δικαστηρίων
- Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Διοικητών Αστυνομικών Τμημάτων
- Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Διοικητών Τμημάτων Ασφάλειας
- Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Διοικητών Τμημάτων Αλλοδαπών
- Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Διοικητών Τμημάτων Τροχαίας
- Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Διοικητών Τμημάτων Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων
- Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Διοικητών Τμημάτων Τουριστικής Αστυνομίας
- Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Διοικητών Αστυνομικών Σταθμών
Τοπικός Αστυνόμος
Διοικητές Φρουρών Εσωτερικής Φρούρησης Φυλακών
Συσκέψεις διοικητών Υπηρεσιών
Επιθεωρήσεις Υπηρεσιών
Επιθεώρηση προσωπικού
Επιθεώρηση Οικονομικής Διαχείρισης
Έλεγχος τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας και υπηρεσιακής απόδοσης
Υποβολή αιτημάτων και παραπόνων
Θεώρηση Βιβλίων - Έκθεση Επιθεώρησης
Περιπτώσεις υποβολής παραπόνων
Προϋποθέσεις και διαδικασία υποβολής παραπόνων
Παρουσιάσεις - Επισκέψεις - Υποχρεώσεις κατά τις υποδοχές και επισκέψεις
Υπηρεσίες Υπουργείου - Φρουρά - Σχεδιαστήριο - Υπηρεσία Θρησκευτικού
Υπηρεσίες αστυνόμευσης αερολιμένων
Μεταβατικά αποσπάσματα
Συγκεντρώσεις αστυνομικού προσωπικού
Επιφυλακή αστυνομικού προσωπικού
Όργανα εσωτερική υπηρεσίας
Καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας
Υπαξιωματικός υπηρεσίας
Γραφειοφύλακας
Αγγελιοφόρος
Τηλεφωνητής - Χειριστής τηλετύπων και R/T κέντρων
Φρουρά κρατητηρίου
Δεσμοφύλακας - Βοηθός δεσμοφύλακα
Φρουρές αστυνομικών Υπηρεσιών
Φρουρές ευπαθών στόχων
Φρουρές φυλακών και σωφρονιστικών καταστημάτων
Φρουρές καταδίκων και υποδίκων σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα
Τρόποι και μέσα εκτέλεσης υπηρεσίας
Αστυνομικοί σκοποί
Αστυνομικός της γειτονιάς
Σκοποί τροχαίας κίνησης
Περίπολοι γενικά
Περίπολοι μηχανοκίνητες - Περιπολικά αυτοκίνητα
Κινητές  Αστυνομικές Μονάδες
Ενέδρες
Κατοπτεύσεις
Έλεγχος εκτέλεσης Υπηρεσίας - Αξιωματικός επιθεώρησης - Αστυνομικό σημειωματάριο -Βιβλιάριο επιθεώρησης αστυνομικού -Υποχρέωση για αναφορά
Παράδοση και παραλαβή Υπηρεσίας -Τρόπος και διαδικασία
Στέγαση Υπηρεσιών - Οικήματα
Πρόληψη - Καταστολή εγκλημάτων
-Κατασταλτική ενέργεια
-Αστυνομικές έρευνες
-Προστασία ανηλίκων
-Επιτήρηση επαιτών και αλητών
Επιτήρηση υπόπτων και καταδικασμένων
Επιτήρηση δημοσίων κέντρων
Επιτήρηση υπόπτων μεταφορικών μέσων
Εφαρμογή νομοθεσίας για την οπλοφορία, κατοχή, κατασκευή, διάθεση και μεταφορά όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων.
Επιτήρηση αεροδρομίων και σταθμών κ΄ λεωφορείων και σιδηροδρόμων
Παράσταση σε δημόσια Θεάματα
Παράσταση σε αθλητικές εκδηλώσεις
Παράσταση σε εκθέσεις, εορτές, πανηγύρεις και αγορές
Συλλήψεις - Περιπτώσεις που επιτρέπεται η σύλληψη -Τόπος και χρόνος σύλληψης - Πρόσωπα των οποίων δεν επιτρέπεται η σύλληψη - Συλλήψεις στρατιωτικών γενικά - Συλλήψεις Αστυνομικού Προσωπικού - Συλλήψεις προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος - Συλλήψεις σιδηροδρομικών Υπαλλήλων -Συλλήψεις σε καταστήματα πολιτικής ή Στρατιωτικής Αρχής  και σε Ελληνικά πολεμικά - εμπορικά πλοία -Συλλήψεις σε ξένα πολεμικά και εμπορικά πλοία - Συλλήψεις σε ξένα πολεμικά και πολιτικά αεροσκάφη - Συλλήψεις προσώπων σε πρεσβείες και Προξενεία -Προστατευτική φύλαξη προσώπων - Κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τη σύλληψη-  Υποχρεώσεις και συμπεριφορά των αστυνομικών κατά τη σύλληψη - Αναβολή σύλληψης βάσει καταδιωκτικού εγγράφου -  Αποστολή συλλαμβανομένων προσώπων
Αναζήτηση καταδιωκομένων - Αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων - Αναζήτηση αντικειμένων που χάθηκαν ή κλάπηκαν -Αναζήτηση λιποτακτών, αγνοουμένων και ανυπότακτων - Αναζήτηση στρατευσίμων -Αναζήτηση ανυπότακτων
Έννοια και διακρίσεις συναθροίσεων και συγκεντρώσεων - Παράταση της Αστυνομίας στις συναθροίσεις και συγκεντρώσεις
Αστυνομικές άδειες -Άδεια ίδρυσης εκλογικών κέντρων
Μέτρα κατά τις μετακινήσεις επισήμων προσώπων
Λαμβανόμενα μέτρα κατά την παραμονή σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους
Λαμβανόμενα μέτρα σε κατοικημένους τόπους, σταθμούς, αποβάθρες και αεροδρόμια
Δικαστήρια -  Καθήκοντα κατά τις συνεδριάσεις -Συμπεριφορά αστυνομικής δύναμης - Φρούρηση υποδίκων και καταδίκων -Εποπτεία υπηρεσίας δικαστηρίων
Μεταγωγές - Έγγραφα μεταγωγής -Καθήκοντα πριν από την παραλαβή των κρατουμένων -Υποχρεώσεις μετά την παραλαβή -Ενέργειες σε περίπτωση ασθένειας ή θανάτου μεταγομένου - Στάση ή απόδραση μεταγομένων -Παράδοση των μεταγομένων -Μέτρα κατά τις μεταγωγές με αυτοκίνητο -Μέτρα κατά τις μεταγωγές με σιδηροδρόμους - Μέτρα κατά τις μεταγωγές με πλοία - Μέτρα κατά τις μεταγωγές με αεροπλάνα
Περιπτώσεις παροχής συνοδειών ασφάλειας -Συνοδείες ασφάλειας προσώπων - Συνοδείες ασφάλειας χρημάτων και αξιών -Συνοδείες ασφάλειες πειστηρίων και αντικειμένων αξίας
Συνδρομή Ελληνικής Αστυνομίας  σε αρχές και ιδιώτες
Συνδρομή σε δικαστικούς Επιμελητές
Βασικές ενέργειες σε οδικά τροχαία ατυχήματα
Βασικές ενέργειες σε φυσικές καταστροφές
Τιμές αποδιδόμενες από παρατεταγμένα ένοπλα τμήματα
Τιμές αποδιδόμενες από ένοπλα τμήματα σε πορεία
Τιμές αποδιδόμενες από ενόπλους σκοπούς
Τιμές αποδιδόμενες κατά τις επισκέψεις επισήμων
Τιμές αποδιδόμενες κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις
Τάξη - Προβάδισμα στην Ελληνική Αστυνομία
Επικήδειες τιμές
Τιμητικά αποσπάσματα - Αντιπροσωπείες
Στολή αποσπάσματος και αντιπροσωπείας - Οπλισμός αποσπάσματος
Παράταξη αποσπάσματος - Απονομή τιμών - Διάταξη πομπής
Πένθος
Χορήγηση υπηρεσιακών δελτίων ταυτότητας -Διατυπώσεις
Προσωρινή αφαίρεση υπηρεσιακών δελτίων ταυτότητας
Δημοσιεύσεις

Είδος Νομοθετήματος: 

Προεδρικό Διάταγμα

Αριθμός Νόμου: 

141

Τίτλος Νόμου: 

Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών.

Ημερομηνία Υπογραφής Νόμου: 

12/04/1991

Ημερομηνία Έκδοσης Νόμου: 

30/04/1991

Κατηγορία Φεκ: 

Α΄

Αριθμός Φεκ: 

58

Κατηγορίες Ένταξης: 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Κατέβασμα Αρχείου: 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 ημέρες 21 ώρες
Veteran
Εγγραφή από: 14/06/2011 - 17:32
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 498
Καλησπέρα. Το αρχείο που

Καλησπέρα. Το αρχείο που έχετε για κατέβασμα είναι το παλιό αρχείο με τις ενημερώσεις μέχρι και το Π.Δ.100/2012.
Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 ώρα 34 λεπτά
Administrator
Εγγραφή από: 13/08/2014 - 18:57
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 2
Ευχαριστώ για την επισήμανση,

Ευχαριστώ για την επισήμανση, έχω βάλει το σωστό τώρα.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 3 ημέρες
Member
Εγγραφή από: 27/03/2015 - 13:11
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 3
ΜΠΡΑΒΟ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 3 μήνες
Εγγραφή από: 05/01/2016 - 00:01
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 0
ΣΠΟΥΔΑΙΑ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ.

ΣΠΟΥΔΑΙΑ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 4 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 11/11/2014 - 20:22
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 1
ΜΠΡΑΒΟ

ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ !!! ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΣ!!! ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!