Τουριστική Νομοθεσία- Εναλλακτικός Τουρισμός

3 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 07/10/2011 - 22:29
Δημοσιεύσεις: 6
Βαθμοί: 17
Τουριστική Νομοθεσία- Εναλλακτικός Τουρισμός

Καλησπέρα σε όλους! Τελυταία μου έτυχε να προβώ σε μήνυση σχετικά με κατάστημα  παροχής, μεταξύ των άλλων, υπηρεσιών ενοικιάσεως αλόγων ιππασίας. Με συμβούλεψαν να το χαρακτηρίσω 414 Π.Κ. αλλά αν διαβαστεί προσεκτικάστο τελευταίο εδάφιο αναφέρει πως εφαρμόζεται εφόσον δεν ρυθμίζεται ιδιαίτερα από το νόμο. Μήπως γνωρίζει κάποιος συγκεκριμένα τη νομοθεσία που διέπει την ενοικίαση αλόγων ιππασίας?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 8 μήνες
Member
Εγγραφή από: 25/11/2014 - 17:52
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 3
ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΓΙΑ ΚΟΙΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΓΙΑ ΚΟΙΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32 Ν4262/14  ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΜΑΔΑ 6Η Α/Α 11 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ,ΚΕΝΤΡΑ ΙΠΠΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΠΛΗΜ/ΜΑ         

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Τουριστική Νομοθεσία- Εναλλακτικός Τουρισμός

Είναι όντως πλημμέλημα, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, ως προς την άσκηση της επαγγελματικής=τουριστικής δραστηριότητας.
Επιπλέον και εφόσον απαιτείται, ο ιδιοκτήτης των αλόγων οφείλει να εφοδιαστεί με άδεια εγκατάστασης ιπποστασίου. Εν λόγω άδεια εκδίδεται από τη ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ύστερα από αυτοψία και σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής Σταυλισμού της οικείας Περιφ. Ενότητας και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία (ιδίως ο ν. 4056/2012 και η Υ1β/2000/1995 ΥΔ).

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.